Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
58Ἡ'ΒΒ.ῇ¦
. #6ἔἔ =
τ εοντοεετ
Ι0ΜΑ'0Υ20Ι6.
Κοθττμερινή
Αθλητική
Λρ_Φυλλου
'_7ό3.
Ττμή:'.¦Ο€
Ο| ΜΕΟΟΟΕΥΣΕ|Σ ΑΚΥΡΟΣΗΣ ΤΟΥ
ΤΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧ|ΖΟΝΤΛ| ΚΜ Ο ΜΟΝΟΣ
ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΕΤἈ| Ε|'Μ| Ο ΟΛΥΜΟ|Μ(ΟΣ
Η ΕΠΟ ΣτὁοΠοἱηοε τους ΠαντΞς ὁτ1 το ματς γἰνΞτα1
την Κυρ1ακῇ · Αλλο ο Κοντονῇς ΨαΧνΣτα1 που
γ1α να το αναΒαλ8! ·
· Τα Παραμυθ1α Περί δήθεν
"ραντεβου θανατου” κα1 το αττἱοτΣυτο σεναρτο
γτα ορτομὁ σας Ζ Ιουνίου!
'Η ΕΠΐί οσνεργεττ σρον·κ ε τηνΠΟ:'.τοίζετ
ο; 'ονοκοίνωσή Με Κοτἶ7τέζσ το :ττσττογολοκτο';της δήθεν
εξογίονοης που Πονηγορτζοντσνἰκη της“ουμμοκίος της7ττλοκος 
ΣοΒαοὁς. τελ1κα. ο
τραυματισμός του
¦ τ"@Ρ
Κοτ του ολος τοκοίως- του ο."
Βολεοετ την ΠΕΚ κοτ τον Μελτοοονίοη...
“  τεκτοττ πκΡκτκκκτκ
Μ Π' ΜΝ
“Μι τον κρόκο στον "λατινικό"
·ἘΠΠοΟΜΜΜΊ
εαντοοετ
.Ου , `
Κοτοχε·ροκροτηΒηκε ο Βογνἑλης Μσρ·νσκης στο
"Μσρσκσνσ” ·Τι Με με τον πρόεδρο του Ερυθροο
Αστέρσ · "Κω ο· οσο στους ομίλους"
“Δεν ξεκντέτοτ
` ο θρύλος κοτ
ο κόσμος τον...”
τον αυτν  ἡ
τ `ΔνΣκοΜη/ Υ
Πορντο κοτ Κοοορ· κἐρὁτσ μ
ττς εντυττὡσετς στο Βελιγρσὁτ η
Φορτσοτος ο ΟλυΜοκός
Με· στο ΟΑΚΑ για το 8-0
και την @κρυο στον αλτκὁ
.. ο Ενταξει ο Μαοτἰα
Σοβαρό το ενδιαφέρον
για το Κύπελλο
των Ιταλών