Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
*. ΜεΜ
ὅ | 'ήττα τον...
· Τι είπε ο Ντε Μαορτόῆο σε ΜααγεΒιτε
και ΜιῆοΒανοΒιτε για τον Αργεντινό
· Τρέῆα του Αῆαφοι3ζο
για το γήπεδο
και ;'
. ι Ο Ο
«Ελα» Ό |
· Πόσο · α?
ασφαῆἡ8 '
Βεωρείται Τ " ° _ _ _
ο «Αναστο»   Ο μ! ο. _
Το τεῆεοίγραιρο πιο ΕΠΟ για :ζῇἐἑὡὡΩ.
τον τεῆικό και τι μεγαῆιι Βεντέτα γ _ ο
π? χω :πατώ κ 
· ι .ι .
· Νώε θα τον αγορασει...    ·  · Το μεγαῆο
ο Το μεταγραφικό Μόνο
για το νέο ΠΑΟΚ
κόῆι·ιο στην ΑΕΛ...
Σαρώνει η «γότει», μοιρέιζει συνεχόμενα κέρδη!
Πέρασε ακόμα: · 4,79 στη Βασική ι·ιρτ3τασιι/_/_///Δ
την Παρασκευή ο 56,ι6 στο / “ //
, αΠῆό σύστημα //
· Πῆήρωσε ο «Ματσωμένοε» ο _  Ζ
στο σύστημα για ειδικούε
το Σαββατο
'  · ·· - ^ '· Ϊ' “ ' · Πέρασε το 1/1 Με Λίβερηοσῆ ε την 8ιγισ εόῆ
_ · - (2.50) ο κ. ΝικσῆοῖΒη5 και το Ι στο ΜΒΜ · ” Σαχτσρ (4.30) · Ταμείο και με το ακριΒἑ5 σκορ την
.Μ . Σ°ὑηερ εη¦ωχί 4; . Παρασκευή στο Ροστόφ·ΛοκομστίΒ 24 (8,50)
α το Σαββατοκυριακο