Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Αγιοταφίτες: "Στην Ελλάδα όλα τελειώνουν το καλοκαίρι"!!!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Το ΜΑΪΟΥ
380 ΕΤΟΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00582) 3982
Τ|Μ|·| '| ΕΥΡΩ
ξ: ήἶ Γι έ έἑ κΓι /”>`Χ~ έ άι
 ι «ι Π Η Ο*  ι Αθ
/Δι μΔΝ “ λ [ΠΠΝηι 2/
ί ι ΤΝ Μι μΧ /ιι τ Ι ι μι ρ ι 1/ ι]
ῳοέἩψΠΔ οι Η _ἴ!Δ ι έ ι
Η κι  `ιι Ν Η '  - · · - ΣΗΜΑ 27
 ΤΗΝ/ΜΜΜ Η
 ὶυ^ μμι¦'/
Κ`_/ Κ
¦ Η ι ι'
ι  ^ Ρ
έΠέ ;ΠΎ αχ / Ο Πέ Ο Τα
Ί Πχ 7 Ί χ7|Χ`(Ν^ Ι
ι ΠΑΝ  τιΚ Α νδ η ι; η η Λ η Ν ι Β _,
Δι ι η Ο  Η  ι ιι  `ι ο ι
ῳ;Χ`χ_/ ο ;`κ__/! Τα Ἡ αΔΓ κ ”μος/Ά Ο Τ Ν
 ι ,οι ι οι; :ι ο; ο- ι ΤΑ ΥΠΕΡΟΓ|ΛΛ ΤοΥ ΠοΥΤιΝ
ι/^μΟ ΌἘΧ) “ι`ιΝὶ ῇ[ιδἘ Κ" Μ Ν!”
 Τι ι ι  2/ Πτι/ϊ ΠΛΡΕΛΛΣΛΝ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚ|ΝΗ ΠΛΑΤΕ|Λ
Άι ΑΜΑ κ
ΔΡΕΜΒΤΙΚΟ Το ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΔΥΜΒ
ΕιιΤΑΝ «ΝΑι»
ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
| ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
"ΣΤΗΝ ΕΜΜΑ+
ΟΛΑ ΤΕΛΕ|ΩΝ0ΥΝ
Το Μ0Μ|Ρ|"¦¦¦
Σχέδιο <<|ωακΑ|ης ΒαΤαΤζης>>¦ αμερικανο-ρωσική <<Νέα ΓιαλΤα>>,
Πρίγκιπας Νικόλαος και Γιώργος Παπανδρέου!