Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οςοεπεκ@αωπει.ετ
«Ένας μοναχικός
λύκος»
ΠΔΡΑ|ΤΗΣΗ ΦΑ'ΜΔΝ
ΜΜΜ για αν “νέα
τον ελληνικού
πληθυσμού Μ
ραπτακὡ- μ*
«Εκκίνηση»
για τη
νέα ΛεωφόραΜ
ΠΔΝΔΘΗΝΔικΟΣ
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|0
Για ντιμπέιτ στο χθεσινό Ευτοςτοιιρ έκανε λόγο ο υπουργός
Οικονομικός τπς Σλοθακίας προσερχόμενος στον κρίσιμπ συνεδρίαοπ. Και δεν είχε καθόλου
άδικο. Το ελλπνικό :άτπμα εκτυλίσσεται σε αναμέτρπσπ μεταξύ
Γερμανίας-Γαλλίας, ΕυρωπαίωνΔΝΤ, Ελλάδας- θεσμών.
Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ ότι δεν
μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι
που τίθενται αλλά και ότι το χρέος
δεν είναι 8ιώσιμο έχουν πυροδοτιίσει εντάσεις μεταξύ όλων των
πλευρών με τον Ελλάδα και τους
πολίτες να διώνουν για τα μέτρα
λττότπτας. Και αυτό που έχει σπμασία είναι να τελειώνει κάποια
στιγμή το δράμα τπς χώρας και να
μπν χρειάεεται να προσφεύγει κάθε λίγο και λιγάκι σε δανεικά για
να αποπλπρώνει τα παλιά δάνεια.
Ως τπν πιο σοθαρά πρόκλπσπ
για τις χώρες τπς ευρω2ώνπς από
τον Δεκέμθριο του 2014 έως στίμερα ήταν π ελλπνικό κρίσπ σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμθουλίου Ντόναλτν
Τούσκ, ο οποίος περιγράφει τις
πολιτικές διεργασίες που χρειάστπκαν για να επιτευχθεί π συμφωνία τπς 18πς |ουλι'ου του
2015.
Ο λογικός