Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΙΙΙ· ·η-·Μ
9 ΜΑΙΟΥ 2ΟΙ 6.
ΓΑΥΡ0Σως
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ὁομ9ἐωί
__ _ Η @πο-89
'_ Π0Δο:ΦῳΕ·μἔ ποΛμη;Μα: η;; ΜΜΜ μέσα) “ΜΡ
τ ϊ` ..
- ·ω ~ , . ·. ' -· οι· ·'· -·· ¦` · >···.
κ` . 4 _. ηχ ` Ρ χω μ ' .εξ ι, Γ, ε τ .η -_ ο πρ, -.. η! _. 1 4
< . τ . - .~ .. _ _γ Γ η'_ Ι, ` Μ., `
· 7 · έ ¦ -^ ' ' .7 Η ·· " ω '
“Δ Δα .- ¦ . ¦ _ .Ἡ . ν :ε η .τ _
' η 98Ἡ°Β8.¦π
5ος 3!Η Ι "
ΣυνΞΧἰζΞτα1 η αηδία γ1α τον τΞλ1κὁ του ΚυΠἑλλου · ΟρἰατηκΣ ααα την ΕΠΟ γ1α την Καρ1ακἡ,
αλλα κανΞἱς δεν ζἑΡε1 αν θα γίνη αφού ο Κοντονἡς μωρό Πω κατ1 να Βρε1...
ΜΠΕΡΝ: α
.ΜΜΜ “. ΜΜΜ'
ΜΒΜ" ὲ> _ ΜΜΕ'
ΜΜΜ:  ΜΜΜ.
Μ" _ “ἔ“¦“Μ% ΜκπωΜπΕ:
Π ΠΣ ' ·
ΜΜΜ" !ΜΜ;;: _. 
0ΛΥΜΠΜκ0Σ · ΒογΛ·ΑτΜεΝΗ Ἡ·3 Ο θρύλος
ὁιἑλυοΠον ΝΟΒ __ , .› ` _ , _Ἡ
οκον πρὡκο ΜΜΜ), 'η ”Ι ΓΡΑΦΗ ΜΉἔ:Κ° η::ἡς . :χ ὰ · ζ τ: : 1
της ΑΙ “όλο ΑΦΜ" οΜ.ΜΒΑωΜκΣ ακολούθησε “ΜΑΜ ἔ - >- >ῖ “ 
και πολύωρη καθΜηση