Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Διευθυντής Συνταξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΔΕγτεΡΑ 9 ΜΑΪΟΥ 2048 'Α0. 2320
ΤΗΣ ΔεΥΤεΡΑΣ
Φορ ε
σααμπιακού οσοι
“ `Με Σπανούαα€
ο με τονεουορό Με Το
ο _σε·ενα φιαιχαενσαναμωαΜ των
εγκύρως." σχέσεων ' ουϊεχουν ανα-` ,
. _' ι πτύΞειῇσε μεγιστο *βαθμο ταΞαύο ζ
 ιστορικα 'και ασε|ααοααααενα Ματια
" ·καιεαααοας
Δύο ωρες προαγήοακαν
οι Σέρβοι ο Με τον 'όρασντιτς σου και τον κατα
(539 ο ο Σερρος πρώαν
ασος του οαυμπιακού είχε
και σοκαρι στο 35·
φινάαε του αγώνα.
ο ασασμμιανός ήταν εκ των
οιακριθεντων του
οαυμαιακσύ στο ρ·
Ποαύ κααύτερος
ο οαυμπιακός στο δεύτερο αμίχρονο
ο Με καοαμι. Παρντο αααα και Τσόρι.
Ντουρμαζ. Σντιεααρ να ααααζουν ταν εικόνα
των «ερυοροαεύκών» και να βαζουν «ούσκοαα»
στον Σίαβα. ενόψει ΑΕΚ ο αρνανι ί39') και
κασαμι ΤΕΜ τα γκοα ο Δοκαρι ~
ο Ντουρμαζ ι85'ι
Πάρντο στο
αμίχρονο
ντζοτ
ο ΜΑΡκο
ο ισχυρός ανδρας του οαυμπιακού
ήταν ο αρχαγός τας ααοστοαής στα
Σερβία ο Δίπαα του και ο Γιαννας ερε
αρκετή ώρα και με ανθρώπους του σπυμαιακού ο Μεταξύ των θεατών ο πρεΝΤΡΑΤΚ ΤΖΟΡΤ2ΞΕ|ΤΣ και ο μανατζερ του τα". ΚΑΡΛΟΣ
ρωταω 
¦ΤΟ '¦Λ'|'ΡἈΔ'
ΚΔ' Ο ΜΑΡ|ΝΠΚ'|¦
ο Στο Μαρακανα βρεαακε και
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. ο οποίος τα είπε για
· ]ο εαννεε“εΜώΜΜ με αν Μάρ
ή Παντεαιτ Με σαμα τουΜαρακα
"ΚΟΝΣΜΒΕΣ
ς απατα στήν 'αναααυ ασ “διόρθωσαν» τα
_ ι τα τας ουσίας οι Πειραιώτες μαρουσιασταετα κραταω;” οεύτερσ αμίχρσνο· Μια τεαική
ως ΟΦ) Με· και ταν κατοχα1τας:απααας ι55%- ,
ή ' χ ααα περιμενει:σήμερανα`πααροώοραα~αιεΣαχαεί απαιτώ τουκυαεαασυ Σ χ
¦ τονπεοαει·ιπτατιι ο πατατα: Ξ· Μαιο οσχρσνοςοετι6ς
' ` χ Πέκοβιτς ο ΗιΝΤΕΡ ΒΛΕΠΕ| ΜιαιΒοΤεαιτΣ. σύμΦώνα
Με ενοχαήσεις
στον οπίσθιο μαριαίο αποχώρασε
ο ΜΠΟΤ|Α Ο Για προ
ααπτικούς αόγους
δεν ταξίδεψε στα
Σερβία ο |ΝΤΕ|'|Ξ
αόγώ των μικροενοχαήσεών στο Με"
από ταν Περασμένα
εΒσομαοα
ΜΑΡΚΟ ΣΜΕΑ: “είμαι ποαύ ικανοποιαμενος από ταν αροσπόοεια και
τα οιαοεσα των ποδοσφαιριστών
μου ο Έχουν περασει ποααες μερες
από τότε που οώσαμε το τεαευταίο
μας παιχνίοι»
Μόνο ο κοΛοαοΣ δεν
αγώνίστακε ούτε οευτερόαεπτο από ταν πασα αου
πήρε μαζί του στο Βεαιγρα6ι ο τεχνικός των
“ερυοροαεύκών»
_μπακτου αστερα. `Μιρκα
με"τ`αἶιτααικαΜΜΣ  Ό '
_ ντα Δαςα:ιουνααιιαιμα'
| γ αρινααότποε ν '
ν·ωΜαΜω 
 [·Κ“·=αναααοΦ“ ρ
ι *Μέ
Ι · ανώτατου εαυμα·ακού με ταν ΑΕ
 Ϊ αναρτήσω σενα; Ι
“μενεταιρπιοανατατα 1 κ ΜΜ
Ξ σήμερα.|α Μεσα”
Τ :η ;¦ρσυΧοντονή 6 τε
1 αερίατασανεουκω- 11
' 'Ιαυνος.ματαίώσατ
:ατε 'τα  Τα
ο'τΜικρα*_;ΚΥ“ΕΜ9Υ“¦
Η :ΕΠΟ αρκετα νεου για ταναρωεχήκ"Μ_ω και ,γ
ο Ο Με του αισυς ϊ
“ 6Ρ°"ΨΜΠ Ναών στο αροΧαεαινόαα χνίοι“ιιού
ίόεσή τους για αν-' οι -ανααόοευκταεοιαοορο¦ Ι
ν ή "ααα του προγραμματος 3
τώνΐααειοΦεκώραζουν '
~ συμμετέχουσες αρκετες.
ααα: και οι;εαιτεαεις του
 συνορσματικούκανααιουἑ  τ η Νανα; αου=μεεαιστοαα
η; ιι·ρσς`τα·Σούαερ απατα· · Τ
1 των ναταραοούναααεε€ _
η ἔ/γκαιταἐ οι αμερουανιες χειμἑ ' Μααασόμενοι/γιακαοε νομιμα ενεργεια. αροκειμε- ς
νου να_αιαφυααεουντα ενὴ Ξ
Ο Με ΜΜΜ.. τουσ χ
ο εεπιιια σ
ταυμΦααυονού
- αοαατισμού ααα
__ ,Μ
“ 2 τείας,
,των πως αν
υπαρχει η
του! τεαικού| Μπα ~ ἶ
 αραταοααματος μ
ι ααα ταν και·  
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΛ"(Ο
ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
Α] ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΟ
Ι  “ωααωυ
απατα του οσαώρή των
σεων-ενα περιθώριο
μαντιορασαςοτανον απατη”
Σκόρερ των νικατών οι Τούνας ια ι.
Μυαωνακας αι. Βααχόπουαος Η).
αερΒίσας Μι. Φουντούαας κι και η
Ποντικεας Η) ο αψρου6ακας. καπότσας και ΚαααῖτΖής πέτυχαν τα τρια
γκοα τας Βουαιαγμενας
ο `ι·ιΞιιιιιιιιιιονιιιιιιτ: '
τ “ΕΚΤ69ααό ασοεε
νίκες αου ατιαιτούνται
για ταν κατακταοα 'του
ί χ αρώταοαήματος. αυτή
ταν περίοδο οεαουμε '
να προετοιμαζόμαστε
νόσο' κααύτερα γίνεται
7 , για το Παει ειχ του '
Τσαμπιονς¦Λιγκ» '
ο οαυμπιακός χρειαΖεται αααες ούο
νίκες για να σφραγίσει ταν κατακτασα
του Ξόού πρώταοαήματος στήν ιστορία
του ο ο δεύτερος
τεαικός. το από
γευμα του Σαββατου
καει στον Λαιμό Ο
μαπα ο ΣΦαιρόιίουαος οεαει. αύριο
στο οακΑ. να αποΦύγουν οι παίκτες
του τα “κενό διαστήματα» που παρατήρασε ταν Παρασκευή στο Στο
τωωαΜϊ  ¦
ΜαΜτΜΜΜν 
οΘ€2.1 ¦ ς  
τα Με· ιιρώτα
ΜΕΓΑΛΟ ΡΟΛΟ εΠαιΞε
ο καβγας Σντοβτς - Γκριν
στον “κιτρινόμαυρο» παγκο
ο ο Σαορενος τεχνικός Πήγε
να χτυπήσει τον παίκτα
του. ο αμερικανός -αου τεαείώσε από ταν Αεκ- αντεαρασε εντονα και το επεισόοιο ειταρέασε αμεσα και
ταν εκατ" του αγώνα
το κ( οιζσε με γ`
' Μικρα” 
σκορ οτα και`
¦ εκει:συειῳ
ο ο ` εκπτωση
ύαερ σαι·Μεααιιτ
υμμετοχαςι¦ποαύ | γ
Ι ριρπ.ι χακεταο“α.›
Με ιιἐ¦` το αμα;)  π
ΔΕ" ΞΕΧΝΑΝΞ "Α Π¦Ρ¦'ΝΑ
οι “ερυθρόαευκοιυ στους περσινούς αμιτεαικούς με τον Αρα κερσισαν το πρώτο ματς με 45 ποντους
διαφορα το σεύτερσ με ΞΞΙκαι στο
τρίτο αττήαιικαν ο Δεν οεαουν
αύριο να πάθουν το ίσιο!
<ι·ραψὲι>σ ΠΜτἐιιιι: αιιιΜΜτοιιονπο: ισεαίσα Μι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα