Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τ ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ Στο ΑΑο Τον “ΒΕΤΑΜωΠ°Σ
 Ο οαΑΝΑοαΝΑίκοΣ εκ“ΝεΡοοακΑΝ
8 Δ ΠΑ. . . ΝΑΓΕ·ΡΕΝΑτΑ εττΡΑΦαΣ ΕΜ.
Ξ ΠΑ Δ·εΞΑτατα παντα" ειπα ιεΑοοΕ
8ΜΜΜ2018·αΡ.Φ'ΜΜΜΒ-ΠΜΝ:Ι,5Π£  ΜωρΜΜΜΜἩ"ΜΝΗΜΗ"   
7 ν Ϊ. η .ι, -ΜΔ . >τ° -γ ρ ή ή >_τ..ω=,_~τ >›'.47¦7“;“8.υί-“ ¦>_
Μπορω 
.των ο τα
Η ΠΜ!¦^.ἴ)¦Ηὶ:ΧΪίἰΜ έζωἩΗΝ ΐΠΣἩ:Ξ]λ Η ~Ι Η. -!.ΐἶἰΙὶἩΜΐἩἑΗ) Μ! :ΜΗ
ΚΑΙ Η ΜΝΗΜΗΣ ΜΗ [ΗΕ ἰ'ἱ':`Ψ Η ΙΜ 'Πλω 1:;) ”Μ 1 *Η ϊ τον “:ΠΠΜἰΜΠ» ΗΕ 'ΜΝ !]'ῖΐὶἶω
 -.-αΜνα“ ! · -   . 
.  ` . ί
κ κΑτΕκτΗΣΛΝ
ΜΜΜ το ΠΑΝΕΛΛΗΝ|0 ΠΡΩΤΑΒΛΗΜΑ ΚΔ' ΜΑΜΑ ΑΜΗΝ'
αννα ΜννΣν:σΜΜΑ
τογΜπα νεαντονΜ
¦ Ο προπονητής των Εφήβων, Κώστας Παπαδόπουλος
_ ΕΜΗ-Η Η" ΑΡΧΗ” Η μίλησε στην «ΠΡΑΣΙΝΗ» για τον κατακτασα
ΤΗ" ΜΜΜ" Μ' Το "ΜΒΜ" η . τ. / του Πρωταθλήματος και το... δώρο στον αρχηγό
-ΔοΡοΑποτοποΜονεΜ “Ψ Ύ “  Ύ ` Με .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα