Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- Στηνουν ηραγειμύρωμα στιε θινούσσεε και καθεστὡ8 ηολιορκίαε στο Καστελλόριζο
Με: “ειτε πελάτες Δραε@ακ@νὡν μέσα Εω@@εα@ύων
Το Αιγαίο στα δόντια τισ Τουρκία!
το ΠΑΡΟΝ
ΣΕΛΤθ
Σε εμαιι@εεμεακό έγγραφο εεε ΑΤΑ επασταμαίνεεαο
«Το ΝΑΤ0 εξυπηρετεί τα
συμφέροντα τηε Άγκυρα»!
Ο Και υιοθετεί τιε θέσειε τηε Άγκυραε ότι 20 ελληνικά
ΣΕΛ' Τ και' 4
νησιά είναι αποστρατιωτικοποιημένα
ΔΕΥΤΕΡΑ9 ΜΑΪ0Υ 20% Ο ΑΡ.ΦΥ^. Τ.227 - ΕΥΡΩ 2 Ο νννννν.ρειοη.αι
Τεράστιες θα είναι οι ευθύνες των θουήευτών του ΣΥΡ|ΖΑ και των ΑΝΕΛ αν το επιτρέψουν
Μην παραόώσετε στα κοράκια αυτούς που έχουν «κόκκινα» δάνεια
Ο Στο ποσοστό που θα πουληθούν σε ντόπια και ξένα ίαηάε να κληθούν οι δανειοληπτεε να πληρώσουν και να ξοφλιίσουν τιε όφειλε τουε
Λ ίγο πριν από το <<τετέΠεσται» βρίσκονται σήμερα 1.000.000 -ίσω8
και ποΠύ περισσότεροι-ἘΠΠηνεε που
έχουν πάρει δάνειο (στεγαστικό. καταναΠωτικό, επιχειρηματικό ή άΠΠηε
μορφήε) το οποία έχει γίνει «κόκκι
νο», καθώε από τη συμφωνία στην
οποία θα καταΠήξει το Ευι·οαι·ουρ θα
φανεί αν θα δρομοΠογηθεί η Σταύρωση και ο Επιτάφιοε ή η Πύτρωση.
Δεν είναι σχήμα Πάγου, δεν περιέχει ίχνοε υπερβοήήε αυτή η διαπί
στωση. Διότι αν δεν αποτραπούν τα
όσα έχουν διαρρεύσει, 400.000 οικογένεια που έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια (συνοΠικά φτάνουν τα 28
δισ. ευρώ) θα «πουΠηθούν» στα κοράκια, που θα τιε κατασπαράξουν. Την
ίδια τύχη θα έχουν και αυτοί που χρωστούν καταναΠωτικά δάνεια, τα οποία
συνοΠικά ανέρχονται σε 10 δισ. ευρώ,
όπωε και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίε8, το ύτμοε των δανείων των οποίων ανέρχεται σε 20 δισ. ευρώ, και οι
μεγαΠοεπιχειρηματίεε, που χρωστούν
40 δισ. ευρώ και οι οποίοι ενδεχομένωε να αντιμετωπίζουν μικρότερη
απειΜ. Μπροστά στη θύεΜα, στο τσουνάμι που απειΠεί τουε εκατοντάδεε χι
ΣΥΝΕΧΕ|Α ΣΤΗ ΣΕΔ|ΔΑ 2
Το βέτο στο τραπέζι του Ετικοαι·οτιρ!
Στηνουν τράπεζα για να
πάρουν «κόκκινα» δάνεια
Ο θα τουε κάνει δώρο ο Στουρνάραε την
αδεια 0ιεαιεοηι θοηετιιηει Ριηεηοε, που
ειναι χρονια νεκρη; - Η αδεια, οταν κλεινει
Π τραπεζα, δεν ανηκει 0Τ0 κρατοε;
Τιε τελευταίεε μέρεε κάποιοι κινούνται για τη δημιουργία τράπεζα3, που πρώτο στόχο θα έχει να πάρει
φιλέτο των «κόκκινων» δανείων. Πε επικεφαλή5 φέρεται ο μέχρι πρότινοε διευθύνων σύμβουλοε τη3 Τράπεζαε Πειραιώ8 Ανθιμοε θωμόπουλοε, η παραίτηση
του οποίου λέγεται ότι του ζητήθηκε.
Όπωε γράφτηκε, στην... επιχείρηση αυτή μετέχουν
Συνεχεια επι ΣΕΛ|ΔΑ ο
ο έ Με σα Μ ε
ή θα πέσω μαχόμενος
Ο Είναι εκτός πραγματικότητας όσοι νομίζουν ότι θα τα παρατήσει, ήένε
στο «Π» στενοί συνεργάτες του Ο Παθεύει μόνος του, σε αντίθεση με...
συντρόφους του που κινούνται για το πώς θα γίνοτπ| «αριστεροί
Παπαδήμοι»! Ο Πθήρη παράδοση του ζητούν οι ξένοι, που δεν τους
ενδιαφέρει αν η ΕΜάδα θα γίνει Λίβανος ή Συρία!
ετοιμάζει αγοραστικό οινοισκημοκιομό, μετά [μια αμμωνία με μας θαιιιειοτές
Ρεπορτάζ στη σελ. θ
Σααγόνα πιστα ξεχείλιισε σε τοστιέρα τη εηίθεαο
ενασαίεν αστο Μρεεδρεύ ειτε Δεμεκραπύεε
Τέρμα η ανοχή
του Μειμαρακη
στον Μητσοτάκη
Ο Εξοργισμένοε είναι ο Καραμανλήε
Με εεε αναμενόμενα εεμαοραενύαι
εεε καβέρνεεεε με ασοεε δανεα@έε
Σε τεντωμένο
σχοινί
η κυβέρνηση...
ο Μεγάλη αναταραχή
στουε «53», Που
παραμένουν με «το
όπλο παρά πόδα»...
Αεφο1λααακόΞ
Χ'ν ι 'ν ν ι · ·
ὅ 8 ΙΟ τρε Ο το _ἑἔ -β ο _. γ _ Η «||°"ρ"
ε ογών ο Κυριακοε Με · “ή 3 . Με - _ ο, ι ῦ"°»
Ο Φουντώνουν οι γκρίνιεε στη ΝΔ “ “ ζ · Ι ` - . ε. $ εδώ'
. . .“ _ Μ' ϊ Ρ '° μέ? ιν | .
Τζιτζικωσταε: Με εξαπατησε .., - Ω Η | “ΕΤΡΔ--“ ...Μ
ο Μητσοτάκηε! Τσε -- 8! ΕΜ : 
σελ.θ υ Μ _ 0 Β Ο Ε λ ,
Σε ένα Μερα αελείοοεε στον Μαεβεύαεγλοε κτ" - οσο” ΜΒ ·-' Λ αετοί , Ρ" σκ"#9ν
Απολυτοε δικτατοραε _ ε, Η “ _ οτα εαν. °=='ἶ==Ό==ἔΨ
ο Ερντογαν ῖΐ  Μ ε Με '
ο Καθα ίειτο κό ααπό οποιονδήποτε .· Τ -γ .' . _' σ , , η , σ ρ
θα μπἔρἰύσε να|τ=υ Φέρει αντίρρηση · . - 6; ·' έ ΜΜΜ Μ @Ἡ @ΜΜΜ [ΜΒ
· Ξ -_ · ; _ Ι Ι ι
 _ _ ο Τεραοτιεε ασοεε μεσον
' ε· ο “ °›·.· ' '
,ἐ- Δ Με ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ "ρ . 7· 2 'Ο . , . . . ο. 3  
Ι Ι .ςμ`| Π γ.. “η .δ- ·' ϋ> μ Ι Ι
|·| μονη Πυση... · :Γ · · ο ~ ;.,. ` σ η ΜΜΜ!! ΤΜ Μ!! Ελλθθθ!
εεε:ῖε:εεααεεεε - Φ: ' · . . .' -. · ο Ρ · Το ΥΠΕΞ διέταξε έρευνα
κήε και ηθικήε(ί850),εχαρακτήριζετα ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ Μ
κόμματα «αναγκαίο κακό ΤΠ$ Δημο
Γρόφε' ο κρατίαε». Βεβαίω5, δεν νοείται ΔημοΓΕ0ΡΠ0Σ ¦ , ¦
κρατια χωριε τη δυνατοτητα των πολι
ΛΕ0ΝΤΑΡ|ΤΗΣ Ι Ι Ι
γ _. των να ουγκροτουν ανεμπόδιστα
πολιτικού8 οργανισμούε, προκειμένου
να επιδιώκουν την υπεράσπιση ιδεών και συμφερόντων. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν τα κόμματα ξεφεύγουν από την ηθική και εξυπηρετούν συμφέροντα
ξένων παραγόντων, που έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με τα συμφέροντα των πολιτών. Π' αυτό η επισήμανση του γάλλου πολιτικού και δημοσιογράφου Αλέξη του !850 έχει άμεση σχέση με τον δικό μαε
πρωθυπουργό Αλέξη...
Ο κ. Τσίπραε αδιαφόρησε για την πολιτική ηθική και
Συνεχεια Σπα ΣΕΔ|ΔΑ ε
Δαοοθάαεε στα;;
Δπ@κ@έ@@@
0ι 3.000 εκατομμυριούχοι που την κοπάνησαν...
Ουδέν κρυπτόν υπό τον... ήλιον των λιστων!
Στσυε 55.000 ανέρχονταν τσ 20! 5 οι εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα, σύμφωνα με
έρευνα τηε ιστοσελίδαε Νέα ννοιια ννθειτη,
που ειδικεύεται στιε... δραστηριότητεε των
πλουσίων τηε Πε . !διαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνά τηε με τίτλο «Η μετανάστευση των εκατομμυριούχων το 20! 5»
(«Μί!!ίοηείι·ε απόφαση ίη 20ί 5»), από τα
αποτελέσματα τηε οποίαε προκύπτει ότι περίπου 3.000 έλληνα εκατομμυριούχοι (το
5%) έφυγαν για άλλεε πολιτεία, που τσυε
προσφέρουν καλύτερη κρυτμώνα!
Να σημειωθεί ότι μόνο στην Αθήνα το
2015 υπήρχαν περίπου 22.000 εκατομμυριούχοι, από του8 σποίσυε οι 2.000 την κο
τη8 πρωτεύουσαε.
πάνησαν την περασμένη χρονιά. Κάτι που
σημαίνει ότι οι περισσότεροι από τουε εκατομμυριούχουε που έφυγαν ήταν κάτοικοι
Οι πόλει3 με τ!$ μεγαλύτερεε εισροέ3
εκατομμυριούχων το 20! 5 ήταν οι εξήε:
Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Τελ Αβίβ, Ντουμπάι,
Σαν Φρανσίσκο, Βανκούβερ, Σιάτλ και Περθ.
Αντίστοιχα, οι πόλειε με τιε μεγαλύτερεε
εκροέ8 εκατομμυριούχων ήταν το Παρίσι
(7.000 εκατομμυριούχοι σε σύνολο !2θ.000),
η Ρώμη (5.000 σε σύνολο 73.! 00), το Σι
ΣνιιιεχειΑ Στι-ι ΣΕΛ|ΔΑ τε
Με 600 εμού μπαίνεις
από την λλθανία!
Τα κυκλώματα εκμεταλλεύονται μετανάστεε και βγάζουν πολλά λεφτά,
αφού έχουν τιε κάθε λογήε προσβάσειε για να μπαίνουν... νομίμω5 στην
παλαβή Ελλάδα μέσω Αλβανίαε έναντι τιμήματσε. Μια τέτοια δίοδσ ακολουθούν και οι Αρμένιοι που φεύγουν
από την πατρίδα του8 για να έρθουν
στη Γη τηε... Επαγγελίαε.
ΣΥΝΕΧΕ|Λ Π" ΣΕΛ|ΔΛ 2
48 εκατ. ευρώ
πήραν τα ΜΜΕ
από τισ πέντε
τραπεζε8
το 20'5
ξ τ©ιιολογέες
0ι φιλικέε διαθέσειε
Ι λ Ι
   τηε κυβέρνησηε δεν βρίσκουν
Διασφάλιση ότι στα δέκα χρόνια δεν
θα δοθούν άλλεε άδειεε ζητάει η Ε|Τ|·|ΣΕΕ
Πρύτα η ληστεία και μετά
η ταοόπλακα στα Ταμεία τον ΜΜΕ
ανταπόκριση από την Τουρκία
Του ΧΡΗΣΤ0Υ θ. ΜΠ0ΤΖ|0Υ σελ. θ
ΙΜ!" ί