Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Βάζουν φόρο και στον καφέ ενώ ο Τσίπρας ανοίγει... σαμπάνιες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
$ΡΟΗΤ$
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ
ΤΟΥ τΕΑικογ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Η ΠΕΡΑ ΕΤΠ|Μ|·|
ΝΑ ΑΠΟΦΑΣ|ΣΕ|
ΒΗΕΧ|Τ ΠΑ ΤΠ
ΠΠΔΟΣΦΛ|ΡΠ
8 ΣΕΑιΑΕΣ
ΜιΑ ΑΝΑΣΑ Αιιο ται τιίΑ0 
ιι ΜΑΜΑ. ΕΑιιιΖΕι ΑκοΜΑιι ΡΕΑΛ
Δευτέρα 9 Μαίου 2016 - Αριθμος φυλλου 1.877 - Τιμη 1,30 έ - νννννν.ο|εΠ|τοι·ο5τνρσ5.€ι·
ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΡΕΠΟ ΕΤΑΖ
ΣΕΛ|ΔΕΣ
ι 6-Τ3
και στον καφέ
ενώ ο ΤσίΠρα5 ανοίγει... σαμΠανιε8
ΛΠό την Τη |ουνίου έρχονται μειώσεις
μισθών στο Δημόσιο, ΦΠΑ 24%, έξτρα
φορολογία σε καύσιμα, καΠνικα, ηλεκτρονικα
τσιγαρα, Ποτό, |ντερνετ, ουνδρομΠτικΠ
τηλεόραση, ακόμη και στον καφέ!
Συνεδρίαση χωρίς οριστικές
αΠοφαοεις, στο τραΠέζι
το εφεδρικό Πακέτο μέτρων
3,6 διο. €
Εικονική Πραγματικότητα
και... ευαο55 ετοτγ αΠὁ τον
ΠρωθυΠουργό Που «βαφτίζει»
ελαφρυνσεις τα χαράτσια!
Οι Πσῆίτες Πῆηρὡνουν το Πσγαριασμό της
αΠστυχίας σας, κύριε ΤσίΠρα. Εκῆσγές τώρα,
για να μΠει τέῆος στο διασυρμό της χώρας
ΚΑ| Ο| ΑΠΟΦΟ|ΤΟ| ΕΠΑΛ. ΟΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ Ε|ΣΑΓΟΝΤΑ| ΣΕ ΛΕ|
Καθηγητές τεχνικής
εκΠαί6ευσης σε Δημοτικο,
Γυμνασια, Λυκεια
ΣΕΛ. 34
ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔ|ΝΟΥ
ΜΠορεί ο Σαντί κ Χαν
να γίνει ο... ΟμΠαμα
της Βρετανίας;
ΣΕΛ. 36
|'|Ο|ΟΣ Ε|ΝΑ| Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ
ΑΝΑΛΥΤ|ΚΟ| |'| ΝΑΚΕΣ
Γ|Α |ΚΑ, ΔΗΜΟΣ , ΔΕΚΟ,
ΤΡΑΠΕΖΕΣ. ΟΑΕΕ. ΕΤΑΔ
ΤΑ ΟΡ|Α ΜΝΑΣ
& Ο' ΣΥΝΤΑἙ|ΜΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ
ΑΣΦΑΑιΣτικο
ΑΣΦΒΔΙΣΗ Πέ??
Κ Η ΜΜἱΤἱ ΑΜ
ΣΤΑ ειτοΔΗ
ΕτΠτιΑ ΜΥ ΕΤογΣ
παω-ΜΑΤ
ξηο ΠιΣοοΥΣ
η τνΝτΑΞΕ'Σ
ΑΝΑΛΥΤ|ΚΑ Ο' Ε|'||ΒΑΡΥΝΣΕ|Σ
ΠΟΥ ΦΕΡΝΕ| ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓ|·|ΤΟ
ΤΩΝ 8.636 Ε
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
...ΑΡ|ΣΤΕΡ0|
ΦΟΡΟ' κΑι ΣΕ
Μ|ΣθΟΥΣ 817 €
Υ ΣΕΛ. "445

Τελευταία νέα από την εφημερίδα