Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το σκληρό παζάρι για τη ρύθμιση του χρέους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εκδρομή ή Ξ Τελευταια ΟΠὡργος . η
στη Γ  ευκαιρία για Και·ι0υτζι- "ι`
Λίμνη με ' : εξόφληση δης στηρί- 'ι
τις όμορ- Ξ ηρυθμιση ζει τους φες γειτο- οφειλών, με «Δωρο» και ι' 'ο
νιες κοιτις τα κατοσχε- οηοκαλυηεντσκό- : τηρισ να ητει ότι
θορες βρισκονται ετοιμόζει
θαλασσες καθ' οδόν θεατρικό
αλαλ·
Πότε ΔΕΝ
Φ τα ΠιΠΗΚ^
σον ΜΟΗ
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΝΤ · ΕΥΡΩΠΑ|ΩΝ ΚΔ' Ο' ΣΤΟΧΟ' ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
,· Τα σκληρό παζάρι
ιι για τη ρυθμιση του χρεου5
ΜιΣιικιι Ι
ιιιιγ  ι
ιιιιιιιιιΣιιιια6 ι
Ϊ" ΜΜΜ εεττ;; 
ΜΙΜΗΣ” Ύ
| »58-53
Επιμήκυνσα. σταθερα εΠιτόκια και μεγαλύτερη Περίοδοε Χαριτοε, τα τρία
Κλειδια Που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα. Ελάφρυνσα κατά 10 δισ.
ευρώ τον χρόνο εηιδιώκει η κυβέρνηση. »Β·Β
Τ' ΚΡΥΒΕ|
Η ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ
Π ΠΥΛΗ" ΠΣ
| Βορύ5 ΝΗΜΑ' ΝιΑἑἑἔῶῖ%ἑ$
ο ηέλεκυε 
σε αφεντικα
εηιθετ|ικών  Δ
“ΕΜΥ ιιιιιιτιιιιι
[Ο'.9Δ8
Οι Ελληνε5
Που ηίστευαν ..
στη Λέστερ η
Πριν αηό το
θαύμα τη8
)) ΒΒ·Β7
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΗΜΜΜΜ
ι¦ωτ“Μ:¦
ληο τΑ ΜΜΜ
Στο Μμμμ τ
ιιιιιιιιι- ν 
ΜΜΜ ο 
Βοιωτια·- ε
τιιιιιιιιιι` ι
» 22·23
Ο' ΜΠΕΡΝ" ΜΒΜ' ΣΕ Β|ΛΕΣ
ω & το ΜΠΑΝΙΑ" ΜΜΜ ||ΛΜΜ| Ι· ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΒΕΤ||Σ » τε-τε
ΠΡΟΣΦΥΓ|ΚΟ
Οι ροέ5
μηδενίζονται
- αλλά οι μετε