Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο8||05||] ό
ΕΒΔοΝ15ἑΔ #3όΔ Α  
 ΠΡΟΣΦγΓ
Μ.πεε:ευ Πἀεγ.9Γ
σελ. 17 <
κγΡ|ΑκΑΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ //Δ|ΑΝΕΜΕΤΑ| ΔΩΡΕΑΝ
ΡΗΕ 'Αγ
' ΟΜΜ|ΠΜ@ΜΜΜ=|Ιμ!υ=ΠΜ1=ΜΝΜΜωιΜ|:@Μ@ἰΙἶΠΙ@ἶ|@? 4
Ο@'@ΔἩ Με /ΜΔΜ|ΜΜΜ£ΨΦΜ; Μ ϊ>ΓΜΜΜΙΜ ΜΗ Μονό; ΜΜΜ@
·ὴ Ο|Ι!]ΙΙ¦Μ]Π¦1|=ΜΗ ΜΝΗΜΗ ~ιη|=ΠΜΜ Δν:οΙΝ|ΟΙ η:Με·ΜοΜ|Μ=Μ|3Μ
. ' Με
· _ ὑ _
ή ,ρω_