Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ιούνιος με δραχμή & εθνικές απώλειεςφέρνουν τον βασιλιά!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ κγΡ'^κΗ
8 ΜΑΙΟΥ
360 εΤοΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(1824) 7οο
ΜΑΗ π εΥρΩ
ΠΡΟΣΕΓΓ|ΖΟΝΤΑΣ
ΤΗΝΑΛΗΘΕ'Α... Με ¦ _'  Πρόγραμμἐ
ΧΟΥΝΤΛή  .
α συνΤεΤαγμενης  7 
επΔΜ:ϊΜΗ    Με· απο 
ΗΒ'ηΜΡ|Λ|οΥ¦   Μη ραχμη 9
'Ι'ΒΡΒΖΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΓΙΠΜ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ
Μα  ωἈΜ
ζ Ρεπορτάζ Ι Ρ· . ' ῖ· ,ξ 
3 Μοτο Βοο|ῆ|κο ο Δ  ζ· Δ.  
Ποοχο οεΤηγο 3  Ξ . :
` κο' Πορτο Χεῇι . Ο·
Με σχέδιο κατέστρεψαν την παραγωγή και το λαό της χώας έ