Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Μέτρα ροτβάιλερ ξεσκίζουν τον λαό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σιδ=ι
|||||||||| Ι |||||||
98" 6
Ουτε μία
απορριψη
ασυλου
Δεν έΧει ΠροΧω ρὴοει κομἰο
υποθεο11, οποτε ουδεὶ8
επιστρέφει στην Του ρκὶο
· ΣΕΛ. 36-37
Ακρόπολη - Νέο Μουσεἰ0 
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ
ΛΕΥΚΩΜΑ
Ο 108 τομοε γιο το Νέο Μουοεὶο '[Π8 ΑκροΠολτ18
Ζει5 κολυτερο!
πονο '| πονο
Του5 έβαλαν στον Αγιο Κοσμα οι «αλληλέγγυοι» εΞ·τρεμιστέ5
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΜπλοΚΔΡονΝ τον):  ._
· 0ΔΥΜΠΙΝΙΚΒΣ ' έ 
Στη φωτογραφια
μεταναστε5 που
προπονούνται στο γηπεδο
Λιγο πριν ·τη Βρα:ιλἱσ οι Ελληνε5 αθλητέ5 δεν μπορουν να κανουν κανονικέ5 'ο - τ
προπονησει5 και του5 κλέβουν και τον εξοπλισμό ·του5 - Ψηλα τα χέρια η ΕΑ.ΑΣ. · Σελ. 35-37
ΞΕΣ|·||(ΩΜ0Σ
Δ|·|Μ0Σ|0ΤΡΑΦΩΝ
για τη νέα. βολικη προ5
την κυβέρνηση. απεργια
|'|Λ|·|ΤΤΕ| Τ|·|Ν ΚΟ|Ν|·| ΓΝΩΜΗ ΚΑ| ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
Πρὡτη φορα μα2εψαν υπογραφὲ5 κατα των συνδικαλιοτὡν
· ΣΕΛ. 22-27
ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ
Ο ιταλιὁε έγινε καπνὁε
και ο νέοε... Του ρκοε
Ολο το ΠοροοΚὴνιο μιντιορΧὡν - Μοἔἰμου
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ'ΩΣ
ΗΜωηΜ
Φο ρολογικὁ -Ασφαλιστικὁ οφανἱΖουν μισθου8-συντὰΕειε
Μέτοτι Ι·
ροτβσιλ
ΕεσκιΖουν τον λαο
ΤΑ |'|ΕΡΝΑΝΕ ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΣΒΗΣΤΑ ΤΑ ΜΜΕ
Μειὡοε18 έω8 70% οτιε ε1τι1ςουριΚέ8, μειωμένε8 έω8 35% οι νέε8
ουντοἔειε, οσφολιοτι1ςὴ ε1τιβὲ1ρυνο11 εω8 200% στου8 ε1τογγελμοτἰε8
ΓροφειοΑντὡνη8 - . Πονοὑτσοε
ι4Α|'|ΑΓ0ΡΕΥΜΕΝ|·| ΖΩΝΗ·· Ο ΣΚΟΡΠ|0Σ
Άτομο Τ
_,  ἔπζ%·ἔ -_Ρ“νιἑρι
Ξ; . Π: ' “ Με ε!=τ=Π οΠοφοοΠ φ |  έ·  Η
ι ε =ντω09! “ ι
έ ' Ποιοι και πιο; «φέιἄανε›ψΪ“
τα απο την Εθνικη Ελλα9 τω μᾶγο
' προπονητη τη5 Δέσιμο' 
ΡΣΕ/ΞςΙΟ-4ΤΗ ·Λ 46-47 Τ Ή