Πρωτοσέλιδο Αυγή: Τρία ψαλίδια για το χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τι · Η ΑΥΓΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12578 ΤΙΜΗ: 3 ε
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ:
“Το Λύκειο σημερα ά ά
δεν υφισταται. 
Πρεπει να 
αναβαθμιστεί» , 
.Ο Ο για τον δημοσιονομικό
· διορθωτη: ακαμψίες και ευελιξἱες
Μαθηματα 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ σε τρία επίπεδα ώστε το ελ- στόχο στα τέλη
«ΜΜ"ῇ"ΜρΜ» ληνικό δημόσιο Χρέος να καταστεί βιώσιμο του μηνα να
σχεδιάζουν' σύμφωνα με πληροφορίες της υπαρχει κατό
°"° κα' «Αυγης», κυβέρνηση και δανειστές: βρακυ- ληξη η οποία θα 'Π
' πρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθε~ επισφραγίσει την ολοκληρωση της αξιολόγη- 4'
Μ"°ῇπε"ω ' Η Ξ σ α.Τα διαθέσι α ε αλεία ια ια δ αστικη σης. Κ
μ | μ ΡΥ Υ μ Ρ φόσεις λειτουργίας του μηχακαι ήπια λυση είναι πολλα: σταθεροποίηση Στο Ευιοετοιιμ θα τεθεί και το θέμα του νΙομού: ως' φα” 4αευελιεως»
επιτοκίου δανείων, περίοδος χάριτος, επιμη- δημοσιονομικού διορθωτη, του λεγό- των Προτεινόμενων μέτρων και, σε
κυνση αποπληρωμης. μεταφορα Χρέους στον μενου «κόφτη» δαπανων σε περί- ΠερίπωσΠ ανάγκης' μια δεύτερΠ ανε_
Β" 'ο Ξ Ε8Μ κό. Επισήμως το θέμα θα συζητηθεί για πτωση αποκλίσεων. με το βασικό- λοοἩΚών ΠεριΚ0ΜῦΜ
ρ πρώτη φορα στο Ευι·οετουρ της Δευτέρας. με τερο σενόριο να προβλέπει δύο ω' , ε-,
Βιογραφικό, 
ανα ιιῆαστὡν _
“ωχιων  Πανεῆῆαδικη ιιανεργατικιῖ
και «κουμπαρων»  απεργια για ασφαῆισακδ 15 Με «Μειωμένα» φοροθογικδ ΜΜΜ" 
· ¦ =
 και ασφαῆισακδ τη Δευτέρα Ξ Ε:ωΜΜΜΜΜΜς
ΜΑΝοΜ στο Ετιι·οειοιιρ ΠΜΜ“ωωω“ωΜ
ΤΙΜ ·4.8.9 ὡςκαιτηΔευτέρα .το
Το 'ραν, η εξοδοε από την
απομόνωση και τα εμπόδια | | κ / ο
ιι ΚΠίντονηαίΖει Ο πολιτικός χρονος 4 μν"με$ Μ
το γυνοικείο Χσοτί της «αριστερής κα' ένα ὁνε'Ρ° Το Βιαεγκραντ«δειχνει τα
εναντια στον Τραμη _ Μ | Έκθεση φωτογραφίας : 66
¦ ε ντια του» και στην Μαιο
παρενθεσ» του Βαγγέλη Γκινη . 52 _ β Η”
τα ΜΒΜ Μ9ποΥΛοΥ·   Ο ΤΟΥΡΚΙΑ
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ δεν θα κλείσει στο επερ- . Π < Το σεραι Βγα1ει
κόμενο Ευτοετουρ και δύσκολα θα ολοκλη- . ~ Ϊ - “
ρωθεί. Αν η κυβέρνηση ηθελε να κλείσει “ νεο Πρωθ""°“ρΥ°
αμεσα η αξιολόγηση. απλό θα δεχόταν πριν > γ . ··  μ › 43
από εβδομαδες έναν καποιο συμβιβασμό. Οι
δηλώσεις τού τύπου «αν φτασουμε Μαιο¦
καηκαμε» είχαν τη σκοπιμότητα τους.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα