Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Η κρίσιμη νύχτα στη Βουλή και οι όροι της Λαγκάρντ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Χ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ .να ιι
Ημερησια Πολιτικη και Οικονομικό Εφημεριδα
Ετος 97ο · Αρ. φύλλου 29.231 · Ιδρυτής: Γ. Α. Βλαχος
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2016
φφω.Ιεατηιτηετίηἱ.ἔτ · € 2,00 · Μετις προσφορές € 4,00
_ Σ Η Μ Ε ΡΑ _
ΑΝΑΑ0Γ|ΣΤ|ΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Σε Πέντε χρόνια
θα χρειαστούν μειώσεις
στις συντόξεις
Παρα τις Περικοπές ύψους 3,5 δισ. ευρώ
έως το 2019 Που εΠιφέρει το νομοσχέδιο
κατρούγκαλου, το ασφαλιστικό σύστημα
θα εξακολουθήσει να ειναι μη βιώσιμο,
όΠως ΠροκύΠτει αΠό τις αναλογιστικές
μελέτες. Σε βόθος 5ετἰας, θα ειναι αναγκαια μια νέα ΠερικοΠή της συνταξιοδοτικής δαΠόνης. οικονομική κ, σελ. 2
ΤΖΕΦΡΕ'|· Π|ΑΤ
0 νέος Πρεσβευτής
των ΗΠΑ στην Αθήνα
ο εΠόμενος Αμερικανός Πρεσβευτής
στην Ελλαδα θα ειναι ένας έμΠειρος και
σκληρός διΠλωμότης. Πρόκειται για τον
Τζέφρει' Πιατ, σήμερα Πρέσβη στην 0υκρανια. Η 0υόσιγκτον έχει ήδη στειλει τα
σχετικό έγγραφα στην Αθήνα. Σελ. 4
νο ι.ν Ο
ερωτικα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ):
Μ|ΑΑΕ| Ο £Ε0 ΤΗΣ ΕΟΕΑ-€Ο|_Α
οι θυσιες των Ελλήνων
θα Πιόσουν τόΠσ
οι θυσιες θα Πιόσουν τόΠο και η Ελλόδα θα έχει Πιο
ισχυρή και ασφαλή
οικονομια, λέει ο διευθύνων σύμβουλος της Εοςε-€ο|ε
Εοηιρεηγ, Μούχταρ
κεντ, στη συνέντευξή του στην «Κ». Ακόμα, τονἰζει Πως στο
μέλλον το αΠοτέλεσμα θα ειναι «μια καλύτερη χώρα, ένα καλύτερο Περιβαλλον».
Και Προσθέτει: «Οι όνθρωΠσι στην Ελλαδα ειναι Πολύ ευρηματικοι, έχουν υψηλό
εΠιΠεδο εκΠαιδευσης και συνεισφέρουν
σε ό,τι κανουν οι κοινότητές τους, η χώρα
τους και ο κόσμος». οικονομικη κ, σελ. 5
Ο. ΚΑΝ ΤΕΠ|ΒΕΟΟΜΒΕΠ6
ΜΕ ΧΡΕ|-| ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000 ΕΥΡΩ
Τελεσιγραφα αΠό εφορια
σε οφειλέτες του Δημοσιου
τελεσιγραφα στους σφειλέτες του Δημοσισυ με χρέη ανω των 150.000 ευρώ στέλνει τσ υΠσυργεισ οικονομικών. Εαν δεν
εξσφλήσσυν ή ρυθμισσυν τις οφειλές τους,
τα ονόματα τους θα δημοσισΠσιηθσύν έως
το τέλος Μαΐου. οικονομική κ, σελ. 3
σλγινιΠιλκσι ΑΓΩΝΕΣ 2016
Το Ριο αΠοτυγχόνει
στα τεστ Προετοιμασιας
Μόλις τρεις μήνες Πριν αΠό την έναρξη
των ΟλυμΠιακών Αγώνων, οι δοκιμαστικές διοργανώσεις στο Ριο αΠοκόλυψαν
σοβαρα Προβλήματα σε όλους τους τσμεις. Σελ. 26
ΑΛΕΞΗΣ ΒΡΑΤΣΚ|Δ|·|Σ
θα δούμε υΠολογιστές
να γραφουν Ποιηση
ο ιθύνων νους της Ρετ58αο, διεθνούς
εΠιχειρηματικού θαύματος στον χώρο της
τεχνολογιας, Αλέξης Βρατσκιδης, μιλαει
στην «Κ» για την εΠόμενη μέρα: θα δούμε υΠολογιστές Που θα γραφουν Ποιηση
και θα συνθέτουν μελωδιες. Σελ. 22
ΔΗΜΟΣ|Α Β|ΒΑ|ΟΘ|-|Κ|-|
Η Βέροια έκανε
Παλι το «θαυμα» της
Η υΠερσύγχρονιι αιθουσα ΠολλαΠλών
χρήσεων υψηλής αισθητικής στον ανακαινισμένο δεύτερο όροφο της Δημόσιας
Βιβλιοθήκης Βέροιας ολοκληρώθηκε χόρη στην καμΠόνια ςτονναιυηαιηε, συγκεντρώνοντας 104.232 ευρώ. τέχνες και
Γρόμματα, σελ. 1
Η ΚΑΒΗΜΕΡ|ΝΗ, όταν κηρύχθΠκε ιι
απεργια, ειχε ήδη ΠροεκτυΠώοει τα ένθετο της. Ετσι ιι ημερομηνια Που φέρουν
ειναι 8 Μαΐου, αντι της ορθής 7 - 8 Μαΐου.
ΑΕΕ | ΑΟΕΜ ΑΠΑΝ
Η κρισιμη νύχτα στη Βουλη
και οι όροι της Λαγκαρντ
Η ψηφοφορια για ασφαλιστικό και φορολογικό, εν μέσω κοινωνικών
αντιδρασεων - Το ΔΝΤ πιέζει για λύσεις σε χρέος και πλεόνασμα
Σε Περιβαλλον πιεση8, που διαμορφώνει συνθηκε8
αβεβαιότητα8, κινειται η κυβέρνηση όσον αφορό
την εξελισσόμενη διαδικασια διαπραγμότευση8
για το κλεισιμο τΠ8 πρώτη8 αξιολόγηση8. Το
ΔΝΤ αναμένει μέχρι αύριο το βρόδυ σαφει8
απαντησει8 από τΟΙ18 Ευρωπαιου8 εταιρου8 και
από την Αθηνα συγκεκριμένε8 δεσμεύσει8, προκειμένου να παραμεινει στο πρόγραμμα. Η κ.
Κριστιν Λαγκόρντ διαμηνύει ότι θέλει ρύθμιση
του χρέου8, ώστε να θεωρηθει η λύση βιώσιμη
από το Δ.Σ. του Ταμειου, ενώ δεν επιμένει πλέον
ω8 προε τα προληπτικό μέτρα. Ενημέρωσε μόλιστα ότι προτιθεται να στειλει και σχετικη εμπιστευτικη επιστολη προε του8 Ευρωπαιου8.
Η συμμετοχη η όχι τΠ8 κ. Λαγκόρντ στο Εύνοετοιιρ τΠ8 Δευτέρα8, που θα σηματοδοτησει
από μόνη τΠ8 την απεμπλοκη η μη τΠ8 διαπραγμότευση8, θα εξαρτηθει από τι8 απαντησει8
που το Ταμειο θα λόβει. Την ιδια στιγμη, αύριο
το βρόδυ στη Βουλη η κυβέρνηση ειναι αντιμέτωπη με την κρισιμη δοκιμασια τΠ8 ψηφοφορια8 του νομοσχεδιου για την ασφαλιστικό
και φορολογικό μεταρρύθμιση, η οποια συν
τ018 όλλοι8 επισπεύσθηκε προκειμένου να μην
υπόρξουν αντιδρόσει8 από του8 βουλευτέ8 στην
περιπτωση αρνητικού αποτελέσματοε στο Ετιτοετομρ τΠ8 Δευτέραε. Σελ. 5, 6 και 8
0 σουλτόνος τώρα «τρώει» τον βεζιρη του
Σε «Παρασταση για ένα ρόλο» εξελισσεται η ησλιτική ζωή στην Τουρκια, ύστερα σΠό τον εξαναγκασμό σε Προαναγγελια Παραιτησης του ΠρωθυΠσυργσύ Αχμέτ
Νταβούτσγλσυ αηό τον ισχυρό όνδρα της χώρας, Πρόεδρο Ερντσγόν. Αμερικανοι και ΕυρωΠαισι ανησυχούν για το ενδεχόμενο ΠαγισΠσιησης ενός ΠροσωΠσκεντρικσύ
καθεστώτος, Που θα αΠομακρύνει Περαιτέρω την Τουρκια αΠό τη Δύση. Στη φωτογραφια, σ Ερντσγόν κατό τη διόρκεια ομιλιας του στις 4 Μαΐου στην Αγκυρα. Σελ. 17
Στην Καμπούλ
με διακινητές
μεταναστών
προς Ελλαδα
Αποστολή της «Κ»
Η βιζα για την Τουρκια κοστιζει 4.000
δολόρια, για την Ευρώπη 17.000 δολόρια, ενώ επιδεικνύονται και φωτογραφιε8 πλωτών μέσων με τα οποια
ο «πελότη8» θα περόσει από τα τουρκικό παρόλια σε ελληνικό νησιό. Η
αποστολη τηε «Κ» στα στέκια τΠ8 Καμπούλ, όπου τα κυκλώματα διακινητών
μεταναστών έχουν στησει «κανονικό»
γραφεια, αποκαλύπτει τ18 διαδρομέ8
προε το όνειρο τΠ8 Ευρώπη8, το όργιο
τΠ8 διαπλοκη8 με πρωταγωνιστέ8 επισημου8 παρόγοντε8, τη βιομηχανια
έκδοση8 πλαστών εγγρόφων. Ωστόσο,
εικόνε8 από την Ειδομένη που φθόνουν στο Αφγανιστόν παρακινούν κόποιου8 να μεινουν, για να πολεμησουν
του 8 Ταλιμπόν... Σελ. 13
Το γεφύρι της Πλόκας Περιμένει την αναστήλωση του
Τι πιστεύει
για τη χώρα μας
ο Ντόναλντ Τραμπ
Στενός συνεργάτης του στην «Κ»
ο Ελληνοαμερικανός Γιώργοε Παπαδόπουλοε ειναι ένα8 από τΟΙ18 πέντε
συμβούλου8 εξωτερικη8 πολιτικη8
του Ντόναλντ Τραμπ. Σημερα, μιλόει
στην «Κ» και αναλύει τ18 κυριότερε8
θέσει8 του βασικού υποψηφιου για
το προεδρικό χρισμα των Ρεπουμπλικανών σχετικό με την Ελλόδα, τονἱζΟντ08 με νόημα ότι «ο κ. Τραμπ
έχει σημειώσει ΠΟλλἑ8 φορέ8 ότι η
Αμερικη δεν θα ξεχόσει του8 συμμόχου8 που ειναι πόντο στο πλευρό
τηε» και πω8 «η Ελλαδα ειναι ένα8
επι μακρόν σύμμαχοε τΠ8 Αμερικηε».
Ιδιαιτερο ενδιαφέρον έχουν, τέλοε,
οι θέσει8 που εκφρόζει αναφορικό
με την Τουρκια, τον ρόλο τΠ8 Ρωσἱ08,
αλλό και τη συνεργασια Ελλόδοε, Κύπρου και Ισραηλ. Σελ. 15
οι Πιο «σύνθετες» Πανελλαδικέε
Εξετόσει8, με την παρόλληλη
διαδικασια του νέου και του προηγούμενσυ συστηματσε ξεκινούν
τη Δευτέρα 16 Μαιου, με τη συμμετοχη 103.402 υποψηφιων «ενδεκα κατηγοριών». Τσ πλέον εν
δεικτικό στοιχεισ ειναι ότι από
84.000 τελεισφσιτσυε και αποφοὶτ005 Γενικού Λυκεισυ, μόνο
το 27% επέλεξε να εξετασθει και
σε πέμπτο μαθημα, με βόση το
νέο σύστημα (4+ 1 μαθηματα).
Σε αυτό που κατατεινουν όλοι
Ανατροπές στις Πανελλαδικές
Μόνο το 27% των υποψηφίων επέλεξε να εξετασθει και σε πέμπτο μαθημα
σι ειδικοι: Φέτσε ειναι εντελώε
παρακινδυνευμένη σιαδηπστε
πρόβλεψη των βόσεων εισαγωγηε, με δεδομένο ότι σι προφορικσι βαθμοι στη διαμόρφωση
των βόσεων δεν προσμετρσύνται
πλέον. Σελ. 24
Πανω αηό ένα χρόνο μετό την Πτώση του ιστορικού γεφυριού της Πλόκας στον Αραχθο, τιΠοτα
δεν έχει γινει. Ωστόσο, ο αρχιτέκτονας Μανώλης κορρές (φωτογραφια) μοιαζει αΠοφασισμένος
να ανακατασκευόσει το γεφύρι, σχεδόν «εκ θεμελιων». Τέχνες και Γρόμματα, σελ. 5
.·  ~ἔ·τ“.ἶἐΓἑ›Ιἶ"3Μ:..ι
Η ΕΑ.ΑΣ. έχει
τον αρχαιολόγο της
Η ΕΛ.ΑΣ. έχει τον αρχαιολόγο
της, τον Ορφέα-Κωνσταντινσ Σωτηρισυ (δεξιό στη φωτογραφια), σ
σΠσισς μιλόει στην «Κ» για τις ανασκα φές ελληνικής α Ποστολής στο
|ρό κ, τις καταστροφές μνημεἰων
αηό το |5|5, το χρυσοτόκσ εμ Πόρισ
αντικειμένων στη Δύση. Αριστερό, σ καθηγητής Αρχαιολογιας
κων. ΚσΠανιός, εΠικεφαλής «διασώστης». Σελ. 23
Καμμένος:
Κινδυνος
θερμού
επεισοδιου
Συνέντευξη του στην «Κ»
Τον κινδυνο θε ρμσύ επεισοδισυ η σοβαρού
ατυχηματσε στο Αιγαιο λόγω τηε αυξημένηε τουρκικη8 ηαραβατικότηταε επισημαινει, με συνεντευξη του στην «Κ»,
σ οπου ργόε Εθνικηε Αμυναε Πόνσε Καμμενσε. Εκτό8 από τιε υΠερΠτησειε και τισ
Παραβιόσει8, σ κ. Καμμένσε αναφέρεται
και σε παρενσχλησει8 των νατσῖκών πλσιων ησυ Περιησλσύν στο Αιγαιο.
Περιγρόφει δε περιστατικό κατό τσ
σησισ σ κυβε ρνητη8 σλλανδικήε φρεγόταε
ηρθε αντιμέτωπσε με επικινδυνσυε ελιγμσύε τουρκικηε τσ ρΠιλακότσυ.
Για τσ πε ριστατικό ενημερώθηκε σ γενικό8 γραμματέαε του ΝΑΤΟ, στον σπσισ
σ οπου ργό8, όΠω8 επισημαινει, εξηγησε
ότι αν συμβει ατύχημα, «την ευθύνη θα
φέρει αποκλειστικό η Τουρκια». Σελ. 10
Ανησυχια ΗΠΑ
για την ένταση
στο Αιγαιο
Προς μόνιμη παρουσια του ΝΑΤΟ
το Διγαιο έχει στρατηγικη σημασια για
την ασφόλεια του δυτικού κόσμου, γι,
αυτό οι ΗΠΑ και μεγόλε8 ευρωπαικέε χώρεε
σχεδιόζουν μόνιμη παρουσια του ΝΑΤΟ
στην περιοχη. Ταυτόχρονα, στην Ουόσιγκτον, ο προβληματισμό8 για την έκρυθμη
κατόσταση στο Αιγαιο ειναι έντονοε, ενώ
υποβόσκουν διαφορετικέ8 προσεγγισει8
μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανια8. Σελ. 4
ΚΥΡ|0 ΑΡΘΡΟ
Ο καβος
και οι θύελλες
Η Βουλη των Ελλήνων καλειται να
παρει σημαντικέε αποφόσειε. Καποια
από τα μέτρα που θα τεθούν σε ψηφοφορια ειναι επώδυνα αλλα αναγκαια, καποια αλλα επώδυνα και παρόλογα. Οι αλλαγέε που προτεινονται
στο ασφαλιστικό ειναι το κόστοε τηε
συσσωρευμένηε αδρόνειαε ενόε πολιτικού συστηματοε το οποιο μοιραζε
αφειδώε υποσχέσειε, πρόωρεε συντόξειε και επιδόματα. Αποτελει ειρωνεια τηε ιστοριαε πωε εκεινοι που αντιτόΧθηκαν λυσσαλέα σε καθε μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού αναγκαζονται τώρα να πιουν το πικρό ποτηρι
των μειώσεων. Αλλα όμωε μέτρα, όπωε
η υπερβολική αύξηση τηε φορολογιαε,
θα βυθισουν τη Χώρα και αλλο στην
ύφεση και θα πνιξουν την πραγματικη
οικονομια. Η κυβέρνηση και η τρόικα
έχουν ευθύνη γι, αυτέε τιε αποφόσειε
και το αποτέλεσμα τουε δεν θα αργησει
να φανει. Θα ειναι κριμα και αυτή η
δόση πόνου και στέρησηε να παει Χαμένη, όπωε πηγαν και οι προηγούμενεε. ΔυστυΧώε, όμωε, με αυτην την
κυβέρνηση, την απέχθεια τηε σε ουσιαστικέε μεταρρυθμισειε και στο
επιχειρειν και με το ανεπαρκέστατο
προσωπικό τηε, κανειε δεν μπορει να
ειναι αισιόδοξοε. Αν τα μέτρα υπερψηφισθούν θα έχουμε περασει ένα
ακόμη κόβο, αλλα θα έρθουμε αντιμέτωποι με πολλέε ακόμη θύελλεε
στην πορεια των επόμενων μηνών.
`:ἐϋ» 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
ΗπρὡτητρἀπεζαστηνΕλΜδα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα