Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Μέτρα ροτβάιλερ ξεσκίζουν τον λαό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σιδ=ι
ΜΜΜ έ σκ ωωωωωωωωω ω
Ακρόπολη - Νέο Μουσεἰο ΜΝ
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ
ΛΕΥΚΩΜΑ
Ο 108 τὸμο8 για το Νέο Μουσεὶο '[Π8 ΑκρὁΠολΠ8
ΠΟνθ
Ζει8 καλυτερα!
Ποπ '| ηονα
Του5 έβαλαν στον Αγιο Κοσμα οι «αλληλέγγυοι» εΞ·ι·ρεμισ·ι·έ5
Ουτε μια ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
Μό ι Η ΜΠΛ0ΚΛΡ0ΥΝ ΤΟΥΣ
“σὑ%“ψ - οΔνΜΙιιοΝικιΞΣ
' ' · Η·  “Με Μ _ >
ΔενεΧειΠροΧωρΠσεικαμια ΜΡ”, .  _  β'$π| ΡΕ |
υ1τὸθεσΠ,οΠὸτε ουδεὶ8  - Ψ
Λιγο πριν τη Βρα:ιλἱα οι Ελληνε5 αθλητέ5 δεν μπορουν να κανουν κανονικέ5 - έ
8Π1στρέφει στην Τουρκία προπονησει5 και ·ι·ουε κλέβουν και τον εξοπλισμό ·ι·ουε - Ψηλα τα χέρια η ΕΛΑΣ. · Σελ. 35-37
ο ΣΕΛ. 36-37
Ξ Ε Σ Η κ Ω Μ ο Σ Φο ρολογικο -Ασφαλιοτικο αφανιΖουν μισθου8- συνταΕει8
Δ|·|Μ0Σ|0ΓΡΛΦΩΝ '
για τη νέα. βολικη ηρο5  ρ"
την κυβέρνηση. απεργια
|'|Λ|·|'|"|'Ε| ΤΗΝ κοιΝι-ι ΓΝΩΜΗ ΚΑ| ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
Πρὡτη φορα μὸ2εψαν υΠογραφὲ5 κατα των συνδικαλιοΤὡν
Ο ΣΕΛ. 4-15
1 _ έ  έ . _ ' η 'ν
 κΜ ΕεσκιΖουν τον λαο
κα'0νὲ08“·Τ0ὑρκο8 ΤΑ ΠΕΡΝΛΝΕ ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΣΒ|·|Σ'|'Λ ΤΑ ΜΜΕ
Ολο το Παρασκηνιο μιντιαρΧὡν - Μαἔἰμου ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .
Μειωσει8 εω8 70% στη ε1τικουρικε8, μειωμένε8 εω8 35% οι νεε8
συνταἔει8, ασφαλιστιΚὴ ετιιβὲ1ρυνσΠ έω8 200% στου8 ε1ταγγελματὶε8
ο Σκοι·ιιιοΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
ι4Α|'|ΑΓ0ΡΕΥΜΕΝ|·| ΖΩΝΗ··
Δωρο 7- η
Δρἰτσα στον
Χ  μ ΡιμΙΙολοβλεφ
 Ποιοέ..'
· _ Ρανιέρι
' μωρέ  έ
Με εΠὶσΠμΠ αΠοφασΠ
¦ ' -·
 τωρα! Π
Ποιοι και ηὡ5 «φάγανε»! 7
. απο την Εθνικη ΕΑΜ  μαγο
Η Μ ω" Μ Β "ροὡνΜὴ Με ΔἑσἑἔΐΒ
έ  Ρ" ξ έ γ " ι
- ΣΕΛ_ 40-41 - ΣΕΛ_ 46-47