Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΠΑΧΗ ΙΩΝ "Με _
_ 7 . κ Ο
~ ν··.α··'α·ν
ο! ΠΑ Νεο κγινιΑ ΑογκΕτΩΝ 15 ΜΜΟ'
<<λοκαρουν»
το << κοκκινο >> 
Η ΡἩΓ ι
Ποτ :η τη τη ·, “
· κ . λ ι
¦=“ , Η· - .α ι..!.¦
' » Τα προσωπα που τρεχουν τις
· . εξελίξεις και ο ρόλος των
η Πόλσον. Λοεμτι και της Βαυροετ
; “ΣεοΑονΣ ».«.- _ _¦ , _ .¦, ¦ ·
5 ΡΡὅν]ἔκΛΑΔονΣ , Ι , , ς ο Η αληθεια
ε «Δωστε τελος στο θριλερ της αβεβαιοτητας» γω Το
0 αφελληνισμος και η συγκέντρωση με κερδισμενες τις πολυεθνικές ·
 «κουρεμα»
“ΠΑ ΤΗ ἔἙΜΞ8ΝΞΔΕΜ10 Ν ^Ο“ΕΔΕΞΑἔΜ9 Των Μ·
Οι νεες απαιτήσεις του Τὁμσεν και του ΔΝΤ Δκ“Τ“θεσεων
το ΕυΒουΗσυΡ τισ ΔεντΕΡΑΣ και Η απατη ΩΣ τα 24 τον ΜΗΝΑ ω Μ%ΜΜ2 Ξ2:·;Ε;8χ°ξγΞἐ°κή ο οποιον Με»
_ Ο Μαχαίρας
ΓΙΑ ΑΝΑι'ιτνΞ1Ακο Σοκ ΜΕΤΑ Ατιο 5 χΡοΝ1Α με ι8% στην
. ι ε ν η η θτοοη Ποιο 'οι.
35 εσενδυσε·ς  
Η νέα «ζωη» του ΣΕω
' ¦.;-ε-“ έ ϊ `_; ϊ* 7 Ζ
 να  Γιωργου ΜΠατατουὁη
' τα τιι ΝΕΑ τρωω “ι
αλλαξουν · ο 
' : · λ 
την οικονομια Ξ- η
Τα ραντεβου Μ
°Ι^^"ΕΜ^Ε" °Ε^°γ" Το ΧΡΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ,
ω°°^°"“ ΜΜΜ του Θωμοιτουλου
3· Στο «παιχνιδι» και ο Λογοθέτης
Ἡἐἔ¦&Ξξἔ 3 αρτιο" οοιιτι·ο|ε
'ἈΞΞΕΞΞ.ῖῖης  ως το τελος του 17
ο; : ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΟ"'0ΥΛΟΣ
ολμ"ρωΤ γω  χ- ιΜΜ Ησηλληψη και Μ
ζ 370 εκ. Δ η; να" = Ποιοι «ανασαναν» μετα 500αρικα ξ“οζἶΜΐιἑἶἐ
' τηςστηνΕλλα6α “
ο η » <<Χτὐπησε»σσι
Ρ) Σκαλωσαν τα σχεδια
της ασφαλιστικής και τι απαντα
εμ 'Ρ 26 εκ. μωβ χαρτονομιαματα (Ί 3 δια.) κυκλοφορουν στην Ελλαδα
ΜΜΜ 'Α“Μπικοε κΑτΑοΕΣειΣ:νιιοχοΡΗΣΑΝ ΣτΑι2ι.4τ εκ.ενΡο Δ'Χύζ0|"ν0'κ"ηῳ'9 Σελ”
Με Ἡ Του Γιωργο· Οικονομου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα