Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
` ΣΤΟΙΧΗΜΑΤικΗ & ΠΑΡΑΣκΗΝιΑκΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ι ¦ .ΜΜΜ Μ"
  ι βάσει του...©
ι ι" ·π·οκόφ
η ' ΑΗ ΦΥΛΛΟΥ 2710 · ο Το νέο όνομο προπονητή
ΠΑΡΑΣκεγΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2016 που «ποίζει» γιο τον ΠΑΟΚ
"ι Η μογική σΡγεντίνικο τριόὁσ σου ονειρεύοντσι
` οι «Πρσσ1νσι» με Λετσ κσι Βιγισφσνιε5
Δ ζ Πο Σκόκο
· Το μήνυμσ του στζέντη του γισ εηιστροφή στην
ΜΜΜ ο Ποιοε σ ρσῆσε τη5 ΑΕΚ κσι τι έχει
ι μετσφέρει στον Μεῆισσσνί6η ο Ντε ΜΠσρτόῆσ
ο· Π· ΜΒ" Μισός!
. Σε Ποιον «κορμοῖ›
θἑῆει να στ"Ρ'Χω 7 _  .
γισ του Χρονου μ 4 ι ι - : ι έ
ι; . . ι _ __ χ ξ ΠΡΟΣΟΧΗ! Προγνωστικά γισ
0·6ύο  ' `   ο  Μοκὡή. ΣόΒ' ` τ ' ` Ψ Ρ
θέσειε
που θα
δώσει το
ποῆῆό ῆεφτό
ο 0ῆυμπιοκόε
ΜΟΝΟ Μ