Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξ ἶ Υ η
Η “ΜΜΜ Μο· τοκ ΜΝΑ8“ΜκΜ ωΜ·Μ“κ ·_·νΜ2πι Μ Η· τ
ΤΑΜΜΜΜΜΜῖΠΜ'ΜΜ Ο 'ΜΝΗΜΩΝ ο· ΜΒΜ' Ο ΜΒ
ΟΣΑ ΤΜ ΕΙΠΕ ο Γ 'ΠΜΣ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ · ΣΕΛ. 23
ΗΜΕΡΑ... |||ΜΜΤ|Μ|
ΣΗΜΕΡΑ ΑΝ"ΜΕΡΑ Η!" 38€." "ΕΡΕΒΑΝ" Τ0Υ ΑΛΛΑ ΚΔ' ΤΗΣ ΕΠΕΤΕ'0Υ
Τ0Υ “Η ΕΥΡΠ|!Λ|Κ0Υ ΤΟΥ ΕΞΑΠΕΡ0Υ Η!! ΠΝΑ!. Β ΜΥ 2007
Μ Η" ΜΜΕ'
ΜΝ!" ΠΜ)
Υ" ΜΚΑ "λ Υ"
ΠΕΠΗ" ΜΜΜ
ΤΟΥ ΠΡΙΝ!"
ΠΜ! Μ' "Μ η
2-0 ΕΠ' ΜΥ ΑΡΗ!!!
“Υ ΜΜιΜι·ν
   - ἔΔ ῇ ¦.ΜωΜΜ“Μ
ΞΕΜΒ|Ρ'| |Ν|ΚΒ'ΝΜΗ ΤΗΣ Η" "ΜΝΗΜΗΣ Υ"ΡΡΥ'|! ΕΥΡΜ||ἩΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα