Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Ι Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «Γι»
 ΔοοΡΞοΜ έ 
τη »η _ “ Φεύγει με
τη... βολική ιοοιιαλία
Σ ΕΛ1 Δ ε  η“τ  .θ   Δ ' (325) (Μ
Μ..ιτε=ὁ;Μ“ω 5  · "π τοντἑρ쓦με
. ,7 “ξ  / . , , ο τη Σίτι
Προτασεις για μεγαλα κερδη απο « Ελληνα Μιιοιικ» και «Μυστικα» η 
Μ |' ια παντα
“ η γ η αρχηγος!
ι ` _
Η ρ ω 1 | Ν Με... την ορεξη έμειναν
Β ` ρ στον ΠΑΟΚ για τον ΦιλιιιοΦ,
“Ή η” ω“ “ΑΜ Ή" ΜΜΜ. που παραμένει στο λιμανι
ΔΡ. ΦΥΛ. 5430
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30
Ο |(οντονής τινάζει στον ΑΕΡΑ τον τελικό!
της καρδιας του!  ω
η η   χ. ΑΜΜωΠΜ
7 ε'.ι=ὲἶτ ·“ "ρ ΜΡ! Ορέων” φαω
'Ολο το
παρασκήνιο
 για τα
 ιιρωτοΦανή
τερτίιιια του
υπουργού!
"Αλλάξτε τους ειιοιιτες"
ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ|(0Υ ΣΤΟ "ΑΟΡΑΤΟ ΑΦΕΝΤΙ|(0"!
Δεν χρωστάμε. δεν είμαστε λαθρέ|ιιιοροι.
ούτε σιτηρΞαιιε τροΦιμοι των Φολαιτών!..
;1ΡΓ;Δ 'το   ΙΒΑ ΞΔΩΜ1Ρἑ ΞΜΘΞΞΗ .ἱωΠΔ ΠΕΔΜΞ;ΜΜΔΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα