Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι Ο' ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ| ΣΤΑ ΜΜΕ ΔΗΛΠΝΟΥΜΕ
Ο ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|'(ΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΑΠΕ|ΛΕ|
ΕΛΕΥΟΕΡ|Λ
ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
_ ~ .Ξ
7'7ῖ'!_ 7'ΤἩΤἶ_ἴΝΙ Τἴ7ψἶ”'
«ΠΠ  ΗΜ"
ννωννύ|'Μ8
δεν ω ΜΜΜ
οι" ΜΝ»
Η προβοῆἡ οσε
δεν κοστίΖει...
Μό ΑΞ|ΖΕ|!
Το ΜΜΜ που ΜΜΜ» Λευκή Μονο - κήπων - ΜννΙεΜν
Η ΒεπσνΜνίκν
 υ ο... πιανω"
 ν τον κοσμου
# ΕΚΚΛΗΣΗ Ε|||ΧΕ|Ρ||ΜΜ||ΙΝ Β. ΕΜΜΒΣ
Να γίνουμε μια κανονική χώρο...
# Μ ΜΜΕ' Β 'ΒΑΝ ΜΒ ΤΑ ΜΒ" Η"
Γράψε' ο ΒοσίῆΠ5 Μόστοραε
# Β' Η Ε|||Β|ΡΥΝΣΕ|Σ Η" ΜΦΜ|ΣΤ||ωΥ
# ΛΦ|ΕΡΩΜΛ ; ;,';ζ: Εἰ. ΠΟ Ν. Π|ΕΡ|ΛΣ
# Ο |||Β ΣΥΜΗ ΜΡ|(|ΝΒΣ... θΕ|'Λ||ΕΥΕΜ|!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα