Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Σταλινική χούντα διαλύει τη χώρα με το "δόγμα Κίσινγκερ"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
6 ΜΑΪΟΥ
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ _ε
ιι0560› 3980
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ '
.·ΣΕ/||ΔΑ 23
ΕΝΘΕΤΟ “ΝΕΟ| ΑΝΘΡΩΠ0|”¦ ΣΕΛ|ΔΑ 26
"ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ
ΤΟΥ ΒΛΑΝΤ|Μ|Ρ 
ΠΟΥΤ|Ν" 
  Κ|Σ|ΝΓ|(ΕΡ"¦
Το μεγάλο γεωπολιτικό ι·ισι)ο|ίδι: Οι σχεσεις ΡωσίαςΤσι1ρκίσς στο άκρο και Χρεσκσπίσ της Ελλάδος!