Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website Website







Recognized text:
¦ Ρ; ΔΣΦΜιΣΜΕΜι¦ Υπέρ...
 ΜΜΜ Β οι" ιο ευρώ
κι· ΣσΒΒατοκύρισκου
_ | ΔισΒιισιε ΜΜΜ... Γ
ΠὲτΟῆο
ιΔΡΥιΗΣ - Αρενε5,
ΜΜΜ Μθ(||ᾶ,
ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΑΠΟκΑΛΥΠΠκΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 0," "85
Ο ' 4,6·Β,ῖ9·Ξ2.Δ6·Δ7
_ (3.8 ΜΕ ΠΣ ΠΡΟΣΟΟΡΕΣ) “ ι .
ΣΑΡΩΓικΟΣ ΜΕΓΑ ΓΗ ΣΥΜΟΝιΑ
Η κΟΥιἑΜ ΜΠΟΜΠ
ΜΜΜ: ιιιιΟι·ΠΥΟιπ 
ιιΠώΥει Ο ΜΜΜ Γ
. Ξ Α Ο ἐξ “  2 ο Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΥΡΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕ| ' ” “ ·
Ν ω 'ΑΜ' Δω Η  ΠΣ ΠΡΟΟΕΣΕιΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (ω "Μ
κΑι ΠΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ἑνἘ=°Μἑἔἔ=Μ
ο ΠΟιΟι ΦΕΥΓΟΥΝ κΑι ΠΟιΟι
> _ η η] 'Ι Η ΜΕΓΑκιΝΟΥΝΓΑι - ΟΛΑ ΓΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
 Ο * θ ·Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΕΝΕι ΕιΝΑι Ο Ν. ΠΑΠΠΑΣ 5 Μπα να να
«ΒιιΜΜι ¦ - . .. Α-“ΔΜ. Ο ΜΜΜ από Με
"ΜΜΜ Λ “ . ; Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ κΑι Οι 53 π “ . σιμῳροΜ
η χώρο Μ» ~' ἶ` Το διπλό κλειδί σκι 
χέρια του Ευκλείδη
 Ϊ Ο|ΛΟ ΤΟΥ · :
Ο “ Ο ΕΙΑ... ΜΜΜ ΝΑΣ ΠΡΟΚΛΗΤ||(ΕΣ ΑΥΟΑΔΕιΕΣ ΣΤΟ ΑιΓΑιΟ
“ › 4. ' ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΜ
 οι ΜΜΜ», Δ
Το;|ἔΜω ιιι ιιιοιΥιιιιιιιιι  Δ
- . - ¦_ Μι· ΜΜΜ" ΒιιΒιωΜΥιο
. ι - . . ιιιιι οι ΜΜΜ( Μ 'Μ Ἡ
ο "ΜΗ" μονοι: . Υ ἔ·εἑ ΒοιιΜιιιὲΕ
||8 'π Χ'Π"°' 'Ι Η; ΜΕΓΑΛΑ ΦΑΒΟΡ| ΜΕ ΚΟνεἱ5 ΟίγΟΟρΟ5
ρω Ν π η”. ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΠοψΠφ·05