Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Οι κρυφές βόμβες για συνεχείς μειώσεις συντάξεων!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ ”  Σ@ΥΥΠΕΡ κ@ιι7Π@ινι
. . “ ` ι   ΜΑΧΕΣ Τ|ΤΛΟΥ ΣΤΗΝ|Σ|ΤλΝ|λ
 'Δ ιι'  ΜΕΓΑΛΑ ΝΤΕΡΜΓιι
Ό  ΣΕ ΑΓΓΑιΑ κΑι ΓΑΑΑιΑ
Γ  ΜΥΥΜΥ!! ές Υ
 Υ  #ΥΥΠ_ΥΠΜἐ]ΥΏΜ 
ιι“Μ“ιιιιιιι 01 ΚΡΥΦΕΣ
ΛΤ|ΟκλλΥΤ|ΤΟΥΝ
 ΒοΜΒΕΣ α·
...Δ|ΛΡΚΕ|ΛΣ  Ι Ο
Ι Ι Ι κ ' ”ζ ς μέ
Μ συνεΧε|5 ειωσει5 συνἙ0 ε 6 ν. ΞΓι:ι©©ιΑιι
ΓΠΑ Να ΓΠΓ[email protected]Μιια@νΝ
7 τ αυτιαιΠ@υΡ
ΓιΑΡΑ το ψΑΑιΔι Γιου φέρνει ι-ι κΡΑτικιι χρηματοδότηση ιτι>οκΑιιΣι-ι % ψΗΦ|ΖογΝ
το νομοσχέδιο Κατρουγκαλου, του ασφαλιστικού συστήματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑ|'|Τ|ΖΕ|   
τα ελλείμματα των Ταμείων θα Γιεριορίζεται διαρκώς ΩΣ Ε|ΣΟΔΗΜΛ 
θα αυξηθούν το Ζοι 9 _ ΑΞιοΓιι>ΕΓιογΣ ΔιΑΒιαΣι-ιΣ πιω ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΔ'
Πιέζοντας για νέους γύρους ΓιιΝΑκΑΣ ΜΕ Τ|Σ ΝΕΕΣ ΤΑ 537 ΕΥΡΩ ΜΗΝ|Λ|ΩΣ 
μειώσεων ΚΥΡ|ΕΣ ΚΔ' ΕΠ|ΚΟΥΡ|ΚΕΣ Γ|Α ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΛΞ|ΟΥΧΟ!
Δ ΑΝΤ|ΔΡΑΣΕ|Σ
ΤΑΝ ΥΠΟΥΗΦ|ΟΣ ΠΑ ΤΗ ΟΕΣΗ ΤΟΥ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ ἐἔ|ιΞολΥιΥο
Ξ[ΞΛ[]Δ[ΞΞ (Η Ξ=Ο 7
Το Μαξίμου «μαντρὡνει» τους Βουῆευτές
του ΣΥΡ|ΖΑ για να ΓιροῆαΒει διαρροές της
¦ . - ι - Δ . Δ ι · τεῆευταίας στιγμής
γ _ . ι ι . ι · ι ι πιο 6-7?
' Υ Υ Δ Υ ' .
. Α ΞιἶΜλ©Ξ ῶ[Π© ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ἡ] ΠΡ@[ΒΜΞΠ[ΞΠ Πῶἴι]ΔΣἔ[ΡΠΞῖ©[ΠΨΛ©Ψ
ῖ© ΝΝ©ΞΣζΕΜ©
Ποιοι δικαιούνται Δ · · · . . . . ' . «Η κυβερνηση
εΓιιχορΓιγήσεις ' έβγαλε στη φόρα τις
και για Ποιες δρασεις · · · · · · · · · Ι συνομιλίες Τόμσενμε το νεοΕ9ναΠτυεΜκο . .  ι . - ι . . . -. -ι ι ι ι ι ι Βεῆκουῆέσκου»
Σα α. 'Μ
«Παρερμήνευσαν τα ῆόγια μου»,
είΓιε μετα το θόρυβο ο κοινοβουῆευτικὸς
ξ¦Ξ^|Δ^ εκΓιρόσωΓιος των ΑΜΕΑ.
β ΞΕΛ. Τ]
ΕΦ|λλΤ||Σ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΟΦΕ|ΛΕΤΛ| Η ΝΕΛ ΕΞΑΡΣ|·| ΣΤΑ ΤΡΟΜΟΥ ΔΥΣΤΥΧ|·|ΜΛΤΛ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα