Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Διπλό σήμα κινδύνουRecognized text:
“Τιν-“λ  Σ ΙΑ ανννιι_ιιιιει·ι8ιαηι·
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 0||(ΟΝΟΜΙ|(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 69ο ΑΡ
ΦΥΛΛΟΥ 20252 - ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
ΧΩΡΙΣ ΧΡ0ΝΙ|(0 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ0 Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΔΕΝ ΟΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ Τ0Υ
Τέλοε εποχίι5 για Το χαρΤονόμισμα Των 500 ευρώ
Η ΕΚΤ οποφόοιοε Την οριοΤικό διακοπή Τπ5 εκΤυπωοπ5 Του
Στα τέλη του 2018 θα σταματήσει
η έκδοση χαρτονομισμάτων των
500 ευρώ. μετά την απωαση της
ΕΚΤ Στόχος της διακοπής παραγω
γής είναι να περιοριστούν οι παρανομες δραστηριότητες. Οσοι διαθέ
τουν χαρτονομίσματα μπορούν να
τα ανταλλάξουν › σελ. 7
Δεν βιόζονται οι Φορολογ0ύμενοι
Μόνο το 8% των
φορολογουμένων
υπέβαλε δόλωστ1
Ο Κατατέθηκαν 500000 δηλώσεις στο
Τασο σε σύνολο έξ εκατομμυρίων
Ο Καμκτ παράταση στην προθεσμία
που ληγει στις 30 Ιουνίου› σελ. 5
“ λ ΕΤΑ Ι 
/Ε:ωἐΜι
το ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
«Ο Λέω ΑΕΤΕΠΝΑΞ|0Σ»
Μ"ΙΧ·-“Μ. | ΟΕΜ Ε" Μ |Μ · Μ
Η αβεβαιότητα στην οικονομία «παγώνει» Την αγορα
Διπλό σήμα κινδύνου
Φόβοι γιο επιπΤωοεε σε Τουρισμό - εμπόριο
- Φορολογικά Μη επί των κερδών στις τουριστικές επιχειρήσεις
Προσομοία επιβάρυνση στα διανεμομενα κέρδη μετόχου με ποσοστό ανω του 20% αθροιστικά
39.25%
- Μέσες εΜΜς επίτων τιμών στον τουρισμό
Εωνση Μ Ισπανία Ιταλία Κροατία Κύπρος Τουρκία 
ΦΠΑ 183 10Ξ 10Ξ 13Ξ 9Ξ 8Ξ
Τέλοςπαρεπιδημσύνπυν 0.5 1 4 4 ζ 0 έ 0 Ξ
Μη· αμα-Τι πμ Μι Το·
ΜΜΜΜΜΜΜψΜΜωΜΜΜΜΜΜ
-ΜΜΜΨΜΝ
Μείωση
”Μ 326% 320% πιο ΜΜΜ ανισοτητα
ω στοιχη πέρυσι
ή” σεένδυση-υπ68ηση
έ Ισπανία Ελλάδα Ιταλία έ Τουρκία Κροατία έ Κύπρος 596-796 στα καύσιμα
· . . - · · 3%·4% ΜΜΜ-παο
ΣυμΦωνία Τέλοςίν|αῖου βλέπουν κυβέρνηση -ὁανειστες
Χαμηλές προσδοκιες για
το έκτακτο ΒιιΤ·οἔΤ·οσρ
Ο Τη Δευτέρα ανοίγει για πρώτη Φορά η συζητηση για το
χρέος; παράλληλα με Τα μέτρα που πρέπει να συμφωνηθουν
Ο Ηχηρές παρεμβάσεις 0λάντ Τουσκ και Μοσκοβισί υπέρ
της άμεσης συμφωνίας - χαμηλώνει τον πηχυ το Βερολίνο
Κρίσιμο τα επόμενα 24ωρα για τέρας. Αθήνα και δανειστές · Τ
την ολοκλήρωσα τας αξιολό- ελπίζουν σε συμφωνία πριν από
γπσπς στο Εστορουρ τπςΔευ- τα τέλη Μαΐου > σελ. 4
Νέος γύρος επαΦὡν
από τον Αλ. Τσίπρα
Ο «0πλο» για το Μέγαρο Μαξηιου οι θετικές
οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν Δ ι
Ζ-«Λευκόκαπνό»ανόΧιορισπ- ετουρ.«Πυρετός»συσ@ων έ
κή συμφωνία, περιμένει π ενόψειτπςκρἱσιμπςσυνεδρἰ- :Ϊ Ξ 
κυβέρνποτιστοέκτακτο Εισο- αοπςτπ Δευτέρα › σελ. 3
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
«ΣύννεΦα»
στην παγκόσμια
οικονομία. σκιές
στις αγορές
Ο Σε χαμηλά τριών εβδομάδων οι βασικοί δεικτες
σε Ευρώπη και Με!! Μισεί
Ο Αστά0εια και στην αγορά
συναλλάγματος, απώλειες
για Το δολάριο > σελ. 8
ΜΕ ΜΗΝ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ανοδος 1.1%
στο ελληνικό
Χρηματιστήριο
Ο «Μάρως» χαρακτηριζει
η Μαιου 5τεπίεγ ομόλογα
και τραπεζκές μετοχές
Ο οι επενδυτές αγοράζουν
Μούγιος Μωνια
με Τους δανειστές > σελ. 9