Πρωτοσέλιδο Espresso: "Με πέταξαν από το σπίτι"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η . . _ :ὶ`
ο . - μ ε _ ' ,
~ ¦ Ι ' : 'τ “ _ `_
η <. Η. χ 7!
η η | Ι β › γ .
4 ι Ϊ Κ ~
¦ ι Κ ·· |
< Η 7» ι
ο τ ι .
~ ¦ 3,30. Ν ' · ' ι η!
Ι έ ^ :Δ Ϊ “ Ἡ . · '
η Ϊ Δ 1 > η ' τ' ϊ' 7 ο . ν ·“
η 4 ο ' Ί "Ϊ” '
ο ο > Δ δ οτ
 “ι Ψ ”
το' Η
“ ι |ι ι - 7
Δ έ Π κ
ΝΕΛ ΜΜΜ οοΡΝο Με ΜΗΝ οοΔοΣΦΜΡιΣτΗ τα απατα” 
Ματέο Ματέο ιτε τον Μοτο" οοοΛοοοοο πιο τον οιιοοιιτιιιο ΜοοτοΜοοοο ~ ι
συζύγαυ του ὡνη Βαοὁἡ
τ -. τι τ ή" Με α Ώ
_ 'η τη' Ξ Ι Ιξζ
ι η η ι
,7 Λ γ. '_ · › ` '
Η @αυγή απόγνωσης της τελευταίας
οι ΜΜΜ, Ά
'το “ΜΜΜ
Ο «ψυχοός» πόλεμος της Φιλοθέης με τα Μο παιδιά του τ απιαστο Β οιο1τ·ιοοοιῳ τ
έ «Μαιο» να ΔικοτοΡοΣ  .Ύ μ 
. τοο Τοιοοο γ κ "ΜΒΝΕ μια; 
ζ ορωτοοιιοτοο Β|ΝτΕο  . .¦
οι: ποιοι κΒΡ|ΤΣ|Λ ΣΕ
_5 ε%ῖ0νρ
χ -7-Ξ7._;
:βὴηκο&γῳΞΠΜ#,
ἶἐηροωθηση των 
" ἱΜ|“ΙΙΙΙΙΙ'|βΙΪΦ!Ι` ζ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
Ερχονται πακέτα τσΙγἀΡων με οοκαΡισακἑ8 εικονεσ  

Τελευταία νέα από την εφημερίδα