Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκε· Πο ΑΑο ΤΟΥ
Η Ε·ΝΝΕΡ|Μ ΕΜΠ το" ΜΝΑ8ΗΜΜΝ η!" 5 Μ Με Η. ΜΑΜ Με· Με ω· ο
""ΡΕ Μ... ΜΝ ΤΟΥ
9 "77179'ω8538©" """'
4 : :5 ?κ
. ·πΜπ·Μ··· Υ ΜΜΜ ΜΙ·
 ^ ὲ  Μι...ΜΜ
ΜΗΝΗΜΑ". ¦   Ξ Η
ΜΜΜ., Ϊ^Σ"Σ Μ"ΜΠΜΝΥΣ“ Α - :
ΜΜΜ ΜΝΗΜΩΝ
ΝΕ ΔΥΟ "ΝΗΜΑ Η' «"ΡΑΣΜ|·. ΝΝ "ΜΜΜ"
ΔΟΜΝΑ" ΠΑ ΠΙΝΩ Η ΠΡΜΛΠΜ|
Η! ΜΝΗΜΗ" ΜΥ ΤΜΤΕΡ
ο ω 5
ΜΜΜ Μ" Μ Μ Μ" Μ ΜΝ· Πι· “ΜΑΜ ΣΗΜΕΡΑ ο ΙΜπυ ΠΑ Μ το· ΡΕΝΕ·
Η! Η" "ΜΤΒ" ΠΑ Μ ΜΥΛ'ΝΜ. Μ Β 'ΠΜΣ _
0 ΠΑΡΟΣ "ΟΥ ΙΒΝ ΧΕ|Ρ0ΥΡΓΗΣΕ
ΜωΜΜΜΜΜΜΜωΜΕκΜ > Ε°"ΜΙ
ΜΜΜ· καΜΜη[email protected]ΜΜΜ ΜΜΜ 2ἰἶἔ5
ωΜΜΞεπππΜΜΜωΜ
και πω· Μ ο ω 8-7
Μ «ΜΜΜ»   '  “ 
 κ·ιμμων··)Λη πω ωηφωΛ·ηι·Μί› ν··μωη|ίΜω
·Σ8λ2·3
_ γ··Ι Νιν κωνωνΜ κ(Μ Νιν ΙνΙ·μ¦μω“··

Τελευταία νέα από την εφημερίδα