Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΤΕΜΕιΣ έ
Ξ ΚΑΝΟΥΜΕ ί
το ΠΗ|ΧΝ|Δ'
ΜΠΕΡΝ ΜΜΕ ΣΤΟ/ΜΜΟ ΠΟ [ΜΗΝ/ΜΠΟΤΕΣ ΡΕΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΠΟ/ΤΟ ΜΥ
ΜΑΡΤΙΟΥ/ί ΗΤ ΜΕΤΜΠΑ ΞΞἔΩΣἔ
[ΕΟ/ΜΝ ΗΤ ΣΟΤΤΟΡ#ΤΟ#Π[/( 
@τομ/ΗΛΙΑ
ΝΕΕ||||ΜΕΟ||ΠΟΠΜΜΛΕΣ ΕΠΜΟ|Ε!Μ| ΜΟΝΟΝ ΜΟΝΟΝ ΤΕΡΜΑ
Ο' ΕΡΤΑΖΟΜΕΝΟ| ΣΤΑ ΜΜΕΔΗΑΟΝΟΥΜΣ
Ο ΑΣΦΑΑ|ΣΤ|ΝΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΑΠΕ|ΛΕ'
ΕΛΕΥΟΕΡ|Α
ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΦΟΥΛ ΠΑ Το Πο
' Στον τελικο π Μι.. ί·0 το Σίτι
' Νο· π Λέοτερ στο... κόλπο
γιο τον Μονωλο
«Το οποκρουοτικο προφίλ
Δ Με προτύπου»
Ι Ι Η. ΜΜΜ»
“λ “ «Στον ΜΜΜ οφείλω
νο εκπιιιΒ τον οδυνουο·
ΠΑΠ'. ΜΜΕ
«Η Ρεάλ δεν είνοι οοΒορί
κονιρο στον Ατλέτικο»
Ο «ΤΣΟΛΟ»
ΤΗΣ... ΤΟΥΜΠΑΣ
' Το οδειο τομείο του 20Τ Ο
δεν επέτρεψον τον... νομο με τον
Σιρεόνε ' Προτείνει του5 Μποέζο.
Γκορθε5 κοι Νορόκο ο Κοντρέρο5
ΜΜΜ @
ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΛΕ'
(ΤΟΥΣ) ΛΟΥΤΣΕΣκΟΥ
οι Τούρκοι θέλουν τον Ροζβον
γιο προπονητή κοι τον ποτέρο του.
Μιρτοέο. γιο τεχνικό διευθυντή
Ον εοΟΘοοιωκοι Μειωσα
Ψ. ΗΝ ι93 58
ο · . Σκι» ..ΜΜΜ
~ '.ΠΟΥΝΜ
-  αΑλλοτοιιοτιοτουλονου
Ν κι ολλοΜκουκουΜοε»
"ΤΑ ΟΛΥΝΠ|ΑκΟ
Ο ΣΕΤΤΕΔΑΦ
ΑΡΜΟΔΤΟΣ ΡΥΟΜΤΣΤΝΣ: ΕΣΣΟ < Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΤΝίΑ ΕΠ|ΤΡΕΤΤΕΤΑΤ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΤΙ ΤΟΝ ΤΟ ΕΤΟΝ - ΤΡΑΜ ΝΝ ΣΤΗΡΤΞΝΣ: ΤΠΕ
ΟΑΕΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
«ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΤΟ»
' Αποκολοψπ στην κοπρο
οτι το <<τριφολλι» κτύπησε
τπν πορτο του γκολκιπεο του ΑΠΟΕΛ
κοι πρώπντου Ολυμπιοκου
' Ρὡτπσε. Μο δεν προχωρο
γιο τον Νοολιμπολί, κοθὡ5
ο Στοομοτοονι κοπο μποκ
οπο τπν ίτολίο ' Διπροοωποε
στο φιλικο με τπν κολλιθὲο (3-2)
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΨΑΧΝΟΝΤΑ|
Τ|Α ΤΟΝ 32ΧΡΟΝΟ ΧΑΦ ΤΗΣ ΑΡΣΕΝΑΛ
ΤΝΟΡ|ΖΟΝΤΑΣ Τ|Σ ΛΥΣΗΟΛ|ΕΣ
ΤΗΣ... ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥΣ
| . _ _
' Δεδομενπ π οποκωρπσπ του οπο το «Εμιρειτ5» το'κολοκοιρι ' Πω5 ο Γολλοε οοοε συνδεετοι με τπν επικειμενπ συμφωνιο του Ζιλμπερτο με του5 «προσινου5»
ΡΕΚΟΡ ΗΜΕΡΑΣ Τ 'Α ΤΟΝ ΝΑΛΑΟΗ, Τ·Ο Ο ΠΑΟ ΤΟΝ ΑΡΗ (Ο5·Τ9) ΝΑ' ΝΑΡΦ|Α ΠΕΔΟΥΛΑΝΗ Τ ΤΑ ΤΟΝ ΣΑΛΕ ΦΦ
ΕΝΤΟΣ ΤΕΛ|ΝΟΥ ΠΑ ΤΟΝ ΟΛΥΗΠΤΑΝΟ Ο ΟΝΑΡ.
ΕΤΟ|ΗΟ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ Σ|ΛΒΑ
κΑΕιΔΩΣε 
ι-ιιιο6ο ν
'ΌΝιζτ“·"` Τ
'ΤΠ·μ·ω“”» Τ." ΤΤ· ”Τ