Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Πότε ο Σόιμπλε δεν μπορεί, πότε ο Τόμσεν του πονεί
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΝΤ||('
ν Θ ῶΠ0ΜΜ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α'Α ΠΟΛ'Τ|ΚΗ | ΣΑΤ|Ρ|ΚΗ |Α|"Ο|(ΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ.τοροητἱΚἰ.ετ πωπω 5 Μία Με χ η". 2€ ο. Με
Πότε ο Σόιμπλε δεν μπορεί,
πότε ο Τό μσεν του πονεί
Ήδη Μ το τίμημα· των μέτρων, ρίσκο και γ" Μπούς η επανω των... |οὡσνων του 2015
Λοιποί'
Στο ΜΜΜ ο
ΜΜΜ" ΒΑ
ΜΑΜ. σε Το ΜΒΜ
κι ΕΣΥ Τα ΜΝΉΜ
0· μικρομεσσίο·
στο στόΧσστρο
των ΜΜΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα