Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Πυρετώδεις διεργασίες για τα προληπτικά μέτρα της αξιολόγησηςRecognized text:
. .- - 4 _ "τα” ;¦υ  έ
:Ρ “ΠΕ ρω 'ή ' '):_ '·"^,`ᾶ.=ι ·” '
ΗΜΕΡΗΣ'Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
Π τετΑπτι-ι 4 Μογ 20Τ6
ΕΤΟΣ 27ο
ψ-“““ωψ-ΔΑ· Δ. “_ .
τΜΜ  _
ΜΜΜ Π
ΜΜΜ   _
ΜΜΜ-ΜΑ Π _
ΠΔ. 583.85
Ο.'5%
ΗΜ ΗΜΜή
-.·›η.
Γενικός Δεικτης
ἔὲἔἔἔἐ
τα Με φαω Μ
Επιχειρήσεις & χρήμα
._ >.
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5688
__'κΜ. ..-Μ“·.-¦.“
Τ|ΜΗ Ι¦5 €
.3. "-”··
Κινηση Μετόχων
 ......... 
 _______ 
ΑΓΩΝ|Α ΕΝ' ΟΨΕ| ΤΟΥ ΚΡ|Σ|ΜΟΥ ΕϋΠΟθΠΟυΡ · ΑΝΑΜΕΝΕΤΑ| ΣΤ|Σ 9 ΜΑΪΟΥ
ΠΥΡΕΤΩΔΕ|Σ Δ|ΕΡ|'ΛΣ|ΕΣ
γιιι τα πρακτικά μέτρα της ιιξιοΜγιισιις
προσβηέπει σε ποηιτικη Πόση
Κινητικότητα στην κυβέρνηση,
Συγκρατημένη αισιοοοξία για συμφωνία
στο Ευι·οατουρ. εκφράζει η κυβέρνηση
και ο Π. Μοσκοβισί
.` · Τί ΓΡΑΦΗ Ο-ΧΑΚΞΡ ΣΗΜΕΡΑ
Περιμέναμε να τα
 -κ καταφέρουν καΠύτερα... ω. Ω
Επιστροφή στην ανάπτυξη
από το β' εξάμηνο τις εηΠηνικές τράπεζες γ
Κομισιόν: Η εηηηνικη οικονομία επέδειξε γ Βρέθηκαν σε δυσμενή θέση ηόγω
αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα Δε: ·; ζ των ποηιτικὡν αναταράξεων
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Α 
ΠΟΛ'Τ|ΚΗ 3-5
ις πρώτες συσκέψεις με στενούς
συνεργάτες του στο Μέγαρο
Μαξίμου, μετά την σύντομη πασχαλινή ανάπαυλα, ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με στόχο
την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την πρώτη αξιολόγηση, ενόψει του κρίσιμου ΕυτοΒτουρ της 9ης
Μαΐου.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η
κυβέρνηση θα επιδιώξει τις επόμενες ημέρες να ενισχύσει την διαπραγματευτική θέση της χώρας και
να αυξήσει την υποστήριξη που έχει
ήδη εκδηλωθεί από διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έναντι των απαιτήσεων του ΔΝΤ για νομοθέτηση
εκ των προτέρων συγκεκριμένων μέτρων.
ΥπενθυμΓζεται ότι ο πρωθυπουργός
με δήλωσή του την Μεγάλη Πέμπτη
είχε εκφράσει την αισιοδοξία του για
κλείσιμο της αξιολόγησης, ενώ είχε
σημειώσει, μιλώντας σε συνεργάτες
του ότι "όσοι ονειρεύονται επανάληψη του 20ί5 είναι βαθιά νυχτωμένοι
και εκτίθενται".
Ο πρωθυπουργός είχε τονίσει επί
σης ότι τη στιγμή αυτή, η θέση της
χώρας είναι εντός της Ευρώπης και
"οι συμμαχίες υπέρ των ελληνικών
θέσεων είναι ισχυρότερες από κάθε
άλλη φορά"
Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν την
ισχυρή υποστήριξη που έχει εκδηλωθεί από τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές προς την ελληνική κυβέρνηση ,
κάτι που αναμένεται να ενισχυθεί με
την συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡ|ΖΑ
στην συνάντηση των σοσιαλιστικών
κομμάτων που θα γίνει περί τα τέλη
Μαίου στην Ρώμη.
Σε συνέντευξή στην ιστοσελίδα
Ευτααἰν, ο επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τζιάνι Πιτέλα τόνισε ότι "το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο και οι Γερμανοί
θέλουν να δουν την Ελλάδα να βυθίζεται, όμως οι Σοσιαλιστές σκοπεύουν
νατους εμποδίσουν'.
"Η παρούσα κατάσταση είναι η επανάληψη μιας ταινίας που παρακολουθήσαμε πριν από έναν χρόνο, με τους
ίδιους ηθοποιούς". Ξ; ι 4
Εύσημα ο. Νουγ ιΕκΤ› για ί Προειδοποίηση Μοσάντ
για την αξιοηόγηση
θεση ησοετινε οι καθυστερήσεις
- Αυξάνει ο κίνόυνος ρευστότητας :=  «ε
Οι ποΠιτικές
εξεΠίξεις
καταΠυτης
για το ΧΑ.
ῆ^,ἶξιἶ)
Σιλ. ιιι-ιι
οι μετοχές που
πρωταγωνίστηαον
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπΠό
Σιλ. 1315
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Στη «σκιά» των
διαπραγματεύσεων
ξεκινά ο Μάιος
Αναμένεται αυξημένη
μεταβηητότητα τις
επόμενες ημέρες
ΕΠ 'ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Επεκτείνεται σε
νέες κατηγορίες
η σοτέ Ραπτη
Παρουσιάζει προσεχώς
τη νέα αναπτυξιακά της
στρατηγικη
ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Σημαντικές
απὡΠειες στις
ευρωπαϊκές αγορές
Απογοητευσαν τα
αποτεηέσματα μεγάηων
τραπεζών έ Σω τ:
Σιλ.θ
Σε... «πορα6είσους»
224 ασ. όση.
το 204 5
Κυρίως σε Λουξεμβούργο
και ΟηΠανὁία. συμφωνα
μετονΟΗΕ 
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ'Ο ΑΘΗΝΩΝ 9-26