Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΓΙΑΤΙ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ
4 Ο ΣΙΑΒΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ
~Δ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΑΑ'(Α
ΑΠΟ ΤΗΝ |(-20
 · Τα αλάνα του
`Χ › Πορτογάλου
ΠΩΣ ΒΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ 1
ο οΛΥΜπΙΑκ0Σ ΣΤΟ ι ” ύ!
ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 7 γ
ΤΗΣ Αεκ ΣΕΛ3-5
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
"ιιμΐζω στην
Υπό χει
δια αρα
ιιοιοτητας,
αλλα“.
ομαδα ιιαιι ι ἰ_/
ΜΑΜ Η· υω·Αω· Μ·ω' '
ΔΡ. ΦΥΛ. 5428
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦγΑΑογ; ΕΥΡΩ 130
 γ Η μεναΛη
 γ μ ιμυ:μωωι
(Ιβ Η Η: Ιου ΓΙω;ηυυ
Μαρινάκης  Μετά:
· ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ Ια -. ' Η. ,υπερ
Με... κεΡΑΣΑκΙ ιιοι·ΙεΤ πω ς Ύ ΙΧ έα. ΣΑΜ
Ι: Γιατί Ν* κ 
* και ξαφνικα
οι... αβμιιπές Τα".
ανακαλυψαν
Τον Ρανιέμι!
Ο Τ0ΥΣ ΚΑΡ0ΩΣΕ ο ΓΙΑΛΟΣ:
ΕΙΜΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΠΟΥ
ΑΠΕΑγΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τ , ο ' Ι
:Πο 12-3 ΤΗΝ Σ'ιιΑΝΤΑογ,·
· . ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΑΙκΑ^Τογ Ι
ΡιΝΑι.-6 ΤΗΣ
.4 ΒογΔΑΤιεΣΤ“ΗΣ ·
, ` | Ν
. Δ Ι , ·
 Σε ΜΠΑΣΚΕΤ
_ ΝΑΙ ιιαΔαΣΦΑΙΡα
€ Ἡ 0 Σήμερα στο ΣΕΦ (18.00. 0ΤΕ8Ρ0ΠΤ
' Ϊ 4 ΝΒ) ο θρύλος θέλει να ξεκινήσει
ΜΝ με Το... δεξί την ήμιτελική σειρα
7~ἔἐ “
 Κβ ή
ΑΚΟΜΑ κΑιΙΝ·ΖεΤε κΑκΩΣι
_ 1 . Ἡ Τ .' '
.ν _ . ν ΕΣΕ|Σ Τ' ΠΟΣ ΗΕΒΒ Ε|ΣΤΕ,
,  7 ι ξ _· ' Μ 2 νεοιΤωΠοι ΜΕΡΗ - / ¦
 '  . :μ   Π  

Τελευταία νέα από την εφημερίδα