Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΒΕΛΕ| ΝΑ
ΕΠ|ΜΨΕ|
Ο πι:πΑκω
· Οι επαφὲε που έχει με τον ΣαΒΒ'6α
:νΝΛι·ει·Μο: . Έ 1-  τ 
Με 0ΥΑΡΝ"'Α “ο  “Μ “ήθηΣι·ι-ιΝ πνΜιΑ τα “ του απ κι
ο Τι γύρευε ο εξτρέμ του Παναιτωῆικού ¦ ο Τι «παίζει» με τον Ρουμάνο στόπερ τπε Ἀσκοῆι
ΤΟ ΠΗΡΕ ΠΑΝΟ ΤΟΥ Ο ΣΠΑΝΟΣ
στσ Αν"...
Ασφσλτσττκό
ΝσμσσΧέδτσ!
· Δεν θα Περαααυν τα
«Οέῆω» τι·ι5 κυβέρνηση5
 Τα περσινό
"ἐς ι ῆόθπ που
 κι] Οέῆει να
ΚΝ αποφυγει
ι· ο «Τίγρπε»
·'Ερχονται για το “ ζ
τεῆευταίο τσεκαρισμα ' |
 . Ι Χ
· Ποιου8 παίκτεε πΒεῆε ο Ντουσκο και τώρα μετανιώνουν οταν τ(Ενωσπ» που
ε β σ' ` “ · ·  δεν τουσ πήραν · Γιατί αφήνει ανοικτό τα πεδίο στον Βόσνιο και γιατί Βάζει...
¦/! ' Χαῆιναρι στον ΜιῆοΒανοΒιτε · ΡαντεΒοὐ με τον Μίτσεῆ σκέφτονται στα Σπάτα
. β Ι
ι, ε κι
| .Ι  - _
“.| ;ἄΙΊ ι"
| . ή ΜΑ _
. _ ¦
κ τ: δ
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡ|ΑΚΗ
ΜΕ... ΦΟΡΑ
γω διπλα!
ο Φαβορί οι φιῆοξενσυμενοι και με μεγαῆε5
αποδόσει5 · Ξεχωριστέ5 προΒῆέψει5 για
δυο μέρε5 μ, έμφαση στα συστήματα
και: ποιον Για τι· 
·>.·Οοραονεται» οταν Αγγῆ'α π «μου» τπε     η
ο Αποφουζοε για
την επιστροφή
· Τι σκεφτεται  Χ · ·:· ““`Μ` χ |