Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦°ΥΒΜ ΣΤΟ ΣΕΦ
›Β°" εκτιμώ ' μ ' ¦
' Μπιτ ο τι ' Η ΑΜΣ" ο Δεν σταματανε
 ο Σφαίρα-ι Τ" “^'κἔ°Μ° " ή οι προπονήσεις.
' ί η. τιουαος ¦ ο .6ἔν"τΡ°"°ζε! 'ΝΕ ή απήως το πρόαπαίτήσε 9Ρ“'°°"“'ἑ . "Μ ι νοαιιιια προσαρνα πε- ^ Με ""°ΧΡἔω ε' '9 μόστπκε ετσι
ι η ""ΙΧ°Π°ρω°°"ν ' ώστε ν" χ°ρ°ὐν
ω" δε"ΡεΡό· και ήίγο το Πασχα
ο Δ ς ί ΑΜΠ” ή ' οι Πειραιώτες
γ ›σταήτι--ι η
ο Χακίμ ουόρικ ΠΑ τιιιν Αεκ _ ;=ἑ 32; . ο Μος ΜΑ" :Ε Με" ΜΡ".
μπήκε τεήευταίος στο ο 0υορικ Ξεκαθάρισε: _ , Η ο ΜΜΜ" 'Γετάρςη."°ρασκευῇ αρρώ- ;
ῖΩΝ ΣΠΟΡ Ι“κοκκινο» ρόστερ. αερα “Δεν σα εχουμε εύκοήο η γ 1 _ γ κ '““6ω" τοι ήμιτεήικοί στο ΣΕΦ και...`
ποπ έχει οωσει ποήπα στή εργο. στο γήπεοό τους τούς ξ ~ ή " _ Ρ ` ΜΜΜ ' μικρή κατασκοπία από τους
κερδίσαμε μετά από δύο ' 1 _· η ' . “ως ε προπονήτες στή σειρα του
γραμμή ιμπήων του
εφαιρόπουήου
Γιαναοπναικού με τον Μπι
παρατασεις· ' ; η ο τήν Μις`
Διευθυντής7Συνταεεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ί 30 €
ΣΑεεΑτο το ΜΜΜ τοτε ο Α.Φ. 15944 ©'
--ραφει ο πινιιιιε Νήματα·
` ~ 5 ί   ή” ~ ·«:εΛ·ΔΑ
· οαίο γκοακιπερ·
Δωρίστε στα
ι αερίου τε
Μπορεί να ήεγεται κατα κόρον ότι ή αναμετρήσή του οήυμπιακού
με τήν αεκ υποβαθμίστπκε επειοή οεν θα
υπαρχει κόσμος στις
εξέδρες και οιότι θα
ήείιμει ή θερμή ατμόσφαιρα που οήμιουργούν οι φίήαοήοι ο
Αυτό όμως έχει να κόνει μόνο με το οργανωτικό μερος και όχι με
τή σπμασία του αγώνα
ο Ερασιτεχνής `
οήυμπιακός φτιάχνει
νεο τμήμα που θα ρεεε·
··»._.._
" ·· ·σ-· ···
ο Για μια ακόμα φορα
ή Γιουναιτεντ οιαβε
ραίωσε τον Μουρίνιο
ο ότι εκείνος οα είναι
° “Μπαράζ ¦_ ·; η ο επόμενος προπο
_ ο του.οήυμπιακού. ή ή "ΓΠ" 'ως °"ἀδ°ς Ο
πωσ ας Φορτούνπς. πο ο “ ο “εσενα οεήουμε. μήν
ειναι: ετα· ναυρωτανα- ν αποοεχαείς αήήή πρό
<-»`.ε,..
στις καήοκαιρινες μερες του
ή Πειραια στα Βοτσαήακια ιτήν πήαΖ
~ _ που Βρίσκεται αναμεσα στο Μι° ο κροπίμανσ και στο Πασαπιμανι.
ιιΨΞΜΑ Ο" ΔΕΝ ΧΑ'Ρ¦ΤΗ¦Α "Ο" ¦Μἔ:ἔ
ννιώτας οιειμευσε χθες
ο Γιάννας Για Μ”
' α τεί τον ιανουαριο για τον τ
ωχ" γρ Φ παντος στον
αποχώ ασε. Ξεκαθαρ . .
”2:" “ΜΒ πως ήταν κοινή απόφασή." κατω από τήν καστεήπα. Α _ . / ς _
ων Πήρα ο δανεισμός του και πως οεν εχει κοντό στα γραφεία του . γιστπσἔι :;7Εἶπικο η ΜΜΜ 'των ω μήνυμα
οπυμπιακου› μ ~' _. “ - ή ε. προς τον ιιορτσγόήο
κανενα πρόβαήμα με τον Πορτογαήο
,^ἩὁΎΊ“[Χ|=ῖω]'Α
Ποιο το Με" του
Γιορτογαήου τεχνικού για
τήν κσήοκαιρινή προετοιμασία
των αερυοροήεύκωνι. ή οποία θα
Ξεκινήσει νωρίς νωρις ισα ιουνίουι με
τήν προοπτική να εμφανιστούν ετοιμοι
στον 3ο προκριματικό γύρο του Τσαμπιονς Λιγκ ι28-27 ιουήίουι ο :το
πρῶτο σταδιο. στήν Αυστρία.
οι Πειραιώτες θα “χτίσουν» τή
φυσική κατόστασπ
ο Το όνομα του
είναι Μαι :ριμανταναπρόμπα ο Είναι
ο πρόεορος τής Λεστερ. είναι παντρεμένος. εχει ο παιοιό.
ένα μππε επικόπτερο
που προσγειωνεται πριν
__ > από καθε αγωνα στο
ι ο ' Κινγκ Γιαουερ και μια
' “ περιουσία που υποπογί2εται στα 2.9 οισεκατομμύρια στεριιίνες
¦ΞΑΦΑ"|¦Τ||ΚΑΝ .
Α"° Χ覦 Ο' υ!"κ θΡ°Λ¦ΥΚ°|ιι
έ Γή Δευτέρα του
' Πασχα επιστρεφουν ἴ
ι στο Ρεντή και μπαίνει `
ι στήν τεήική ευθεία Ι Ἀ
ή προετοιμασία τους ι
με Βίντεο και αρκετή ι
τακτική γύρω από
την ΑΕΚ
- ο :ε ο. τι αφορα τις πρωταοήήτριες
' του οήυμπιακού. ή οιοίκήσπ μετά ¦
1 τις Λαζόρεβιτς και Μαπασύι οεήει ν
να κρατήσει και τήν ΓσΒετόνοβα.
ιι οποία εκανε εκπήπκτικό “τα οφ .
ο σαιτ" να μήν πειραΞουν τήν υ
ομαδα και να πραγματοποιήσουν ¦
μόνο μια μεγόήπ μεταγραφή που ι
θα κανει τι· οιαφορα
η |οεε¦.ό.τιαφορύτ γο ποδοσφαιρο.οήα
.~ κ¦οαεΞαρτήοούν απ τή ο αΛ'ο_ιιεριμενουνγα;
, "ω _ . ¦ ¦ 
του Μπεήιτεει _
Ζ Μου ` ζήτήσεαπό τον Για ρήτρα' να φορ να μήν- πει. το παρα' ' όσχετικαμε'τις συζητήσειςΙγια σ
“φήτου οι: ήν.πατριοα ο
' . ετ “τι ωεΩμ`πσστήρι- ι
:ουν `ατι έχε καείσει στους Μετασ.νούς “κα απομένουν μόνο ταγτυπικα
. ΑΝΘΡΩ'|°¦ Ἡ" ΤΟΤΕΝΑΜ ΕΓΟ ΟΑΚΑ
: οι Λονορεζοι σκοπεύουν να στείίιουν κατασκοπο στον
τεήικό τής 7ής Μαίου ο Μεσα στή χρονια εχουν ερθει
αρκετες φορες στα χωρα μας για να παρακοίιουεήσουν
από κοντα τον φοΡΓοΥΝιι ο 'Γεήευταία φορα είχαν
εμφανιστεί στή φιέστα με τήν καήήονή | ,ι  ή 
ς Γραφει ο ΜεΞυ: εοειιτ ίσεπίσα κι --' “ 
 ¦ ' 1 Μετζ-“ν “
Γρφει Ο °ΕΜΗ¦ Σ'ΝΑΝ°ΓΛ°Υ (°είδα '8) /
“μπήκα οπού' 8
' τι`ιαήτιετε
ΑΚΩΜΛ:
Για το πριμ
τίτιιου που πιεανότατα ρα παρει
ο Ρανιερι. για τον οπαοό
των “αήεπούοων» που επί
είκοσι χρόνια ανεήήιπὡς
στοιχήματιζε υπερ τής
ομαοας του. απού Ξεχασε
να το κανει φετος και για
τα φαγήτα που αναγκαζεται να στερείται ο Μέσι
ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
θανασπς
κρουσταΠής
Λαμία _
_°°Μ”σ°ς ¦ χ γ ειναι ττιτΑ ο αμπερι ινΓοειΓε ο Βάζει τή Φενερ
στήν πρίζα ο Σέρβος κόουτς ο
που έχει στο μυαήό του τήν
εξουοετερωσπ του Μπουρούσή για να προκριθεί στον τεήικό
7 Γραφει στή Με” του «στα» ο ι·ιΑινινυε ι χ
ειπαμε (σεῆί6α σε) ή,
ΑΥΤΑ ΠΑ' ΑΑΑΑ ΣΤ" ΣΕΑ'ΑΑ Ξ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα