Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΝΕΛΛΑΔ|κΗ ΜΡιΑκΑΤικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ # Δ|ΑΝΕΜΕΓΑ| ΔΩΡΕΑΝ
κἀέ ιῳ 14  :ζ:ἱ;χ=  ήτε
9 έα ' Ν ] Ι  έ7 7  ΧΧ -`__7 χ ~ ¦ ι  ι 4
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #38 // 28.040] .05.201 ό Μ.ΐΓεε-5μηαεγ.9τ
ΑΠΤ05Α5
Τ5ΟΡΕ|_Οθ|ΑΝΝ|5
Πάντα δία/ια σας και Πάντα κερδισμένοι
Ηαῆό δρόμο
δι καῆό Πασχα!
Ξεκίμααεε
χωριε συστημα
μγραεριακιναααε;
Μαν τα καθυστερήσειε ούτε Βεατό
εαιατρέφονταε και κάθε αι·ιόδρασή σου
θα είναι ασύγκριτα Πιο οικονομικἡ
και ξέγνοιαστη! Π 
ο κ?% η·
Ψ 'ΕΓΓΥΗΣΗκ
` _ΜΣ “
 ΤιΜΗΣ =
με γραπτή
εγγύηση κινητήρα
για '5 χρόνια
και για αίγεε μέρε8
ακόμα με δώρα 52"'
Μαιου ιοι. Μεταμόρφωση. 210 2835840 / Λεωφ. Βουῆιαγμένη8 70. Εῆῆηνικό. 210 9525533