Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Περίοδος Β //Αρ©μας φυλλαυ 337 · Μ Παρασκευη 29 Απριᾶου 2018
Πώς ο «καΒγας›Ι
Ντραγκι - Σόιμπῆ
επηρεάζει τις
εΜηνικές τραπ
; Συνδέουν τηνεγνυηση τω!.
καταθέσεων με τη δίαχερίση”5
τωνχα τ υῆακΚον.
ρ οφ : Σεπ
|'|ιστωτικό γεγσν
στην Υγεια, με
αδεια ταμεια και
σωρεία χρεών
: ΜΜΜω
μεταφορα των δίαθεσίίων του
ΕΟΠΥΥ στην Τράπεζα της ίΞηηαδοςΔ
-Ι "|'ΜΔΔ'Α!Α 9!!”·"" Ο "ΔΟΝ" ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
. γία-“1 
· Τιμη 2,ἐἔ
οι μεγααες ανατροπές απί ΜΒΜ '
ία ί Νέα τοκμίίρια εμπορικπς αξίας και Ματίνας στα τη". . Στη. 12
Ξ Τ| ΑΠΟΚΑΛΥ|'|ΤΕ| ΕΚΘΕΣΗ 89 ΣΕΛ|ΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ κοΜιΣιοΝ
Οι μυ στικἑς δεσμεὺ σεις
ς λἰστας Χανλιαρὰκη
ΡΗΤΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΚΛΗΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΑ ΑΠΟ
ΤΙΣ «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» ΤΣΑΚΑΑΩΤΟΥ · ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
μ χΡι-ιίνιΑτιΣπ-ιΡιο
Ποια είναι τα
ετοηεε που
«τρεῆαίνουν»
το ταμΠῇό Γ ΕΑ 24-25
ΕΡΕΥΝΑ
Τι δείχνει η
εμπειρία αΜων
χωρων για
τα «κόκκινα»
δανεια
:ι ΑΣΦΑΑιΣπκο
κάθε εξάμηνο
και νέο πακέτο
μέτρων
'Π έρχεταί μέχρί το 2019.
·ί ΣΕΛ. ο
Η ΕΛ. 10-11
Β|οοηίΒεια
Βυε'ηεεεΜκ
> ιι ΣΑονΔικι-ι
ΑΡΑΒιΑ κουτι του
οΜΦΑΑιο Αηι>ο
τον π£π>ΕΑΑιον
> ελ. 1843
' Μπορεί οι «θεσμοί» να αναχώρησαν από την
Αθηνα χωρίς συμφωνία, Μαη η κυδέρνηση
έχει ηδη δεσμευτεί γραπτώς για τη πιω"
των αναγκαίων μέτρων.
Στόχος η Πῆηρης εφαρμογη των συμφωνηθέντων μέτρων
του Μνημονίου, όπως ΠροκυΠτεί από την έκθεση του
αναΠῆηρωτη ΥΠΟ||ά καί Προέδρου του ΣΟΕ, Γ, Χουῆίαρόκη,
Προς τίς υπηρεσίες του κ, ΜοσκοΒίσί_ Η εφαρμογη της
συμφωνίας ανόγεταί σε ΠρουΠόΘεση γία να αποφευχΘουν
κίνδυνοί καί γία να ξεκῆείδωσεί το «χρέος» καί η ρευστότητα
μέσω της ΕΚΤ, Το ΥΠΟ||ά στην έκθεση αναφέρεταί σε
«σημαντίκές Προκῆησείς Που κρατουν την οίκονομία σε
μία ευΘραυστη ίσορροΠία», αῆῆό καί Παραδέχεταί ότί το
Προσφυγίκό θα φέρεί μεγόῆο Πῆηγμα στα κρατίκό ταμεία
η ΣΕΛ. 88
τις ΜΑΣ πΕΡΜἔει
¦.- ' λοίοίφὁροί,του Βου
ω Ύ αν > ί έ στο  4 -Μνημονί0υ
Το παιχνίδι
εντυπώσεων
και ο πραγματικός κίνδυνος
' Οι «θεσμοί» αναχωρησαν, ένω η κυβέρνηση
Πρσσδακα ένα τέτραίιμέρα έσωτέρικίιε ηρεμί
αε, Παίζανταε για ακόμα
μία φορα τα Παιχνίδι των
έντυΠωσέων. Ωστόσο, «τα
γεγονότα» δίνουν μια Πια
ξεκαθαρη εικόνα Πίσω
αΠό τσυε έΠικαινωνιακαὐε
χέιρισμσὐε. Ιδού τι έχουμε
στα τραΠέζι:
- Κυβέρνηση και “θέσμαί»
έχουν οριστικό συμφωνησέι αΠό τα τελευταία
Ευιαειαυρ στα Πακέτα
μέτρων 5,4 δισ. ευρω
μέχρι και τα 2018. Ο κ.
ΝταισέλμΠλαυμ αναφέρθηκε σε διαφωνία, η
αΠαία, όμως, αφορα τα
5% μόλι9 του π Σεπ. 2
παραμένει καί αποτίμόταί σε ποῆῇό δία. ευρώ.
_______
Ξ - ί· >- · Τ · 
8ί·ιιίίίίίίία ίίίίίίίαίίίίίοίτ
παω θα κοστίσει
ένα ΝΟ!" στην Ευρωπη
Μ Παρα τίς καθησυχαστίκές δημοσκοπησεις, το ρίσκο
Ψὶθυ οι... .στα
0Μν του ΜΜΜ
ί... 
ὰ Ζ-ΜωμΜ ΜΜΕ
- ΣΕΛ. 18-17
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΗΡΑΜΕ
Η πρώτη τραπεζα στην Ελλάδα