Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ννννἶ5εΝτρΑ6Θ:"Αἔ6'ρ' _ -· η
 _ ί ΞἘ Υ ϊ"
Γ πΜΙΩΝΜἩοΜ
πἙΙΥἶἶἶκ0ΜΜ
αἱ Ρ ῆ Θ
.Μ · . · . _ . ` 7 ι Ἡ". ρ 1·“¦ β 2 η. η
ΣΚΕΥΗ·29 ΑΠΡ|^|ΟΥ 20% ΤΙΜΗ Ί ξ ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥῦ4.243 · Υ η· 1 ὰ ¦ ` ο ¦ “ 4 -· · “Ο
` ς .. .β Ά ι ν κ
ΣΥΓΚΛΟΝ|Σ+|Κ8Φ|ΝΔἈΞ·
ΣΤΟ «ΠΑΛΑΤΑΚ|»¦'
Ο ΦΟ|Ν|ΚΑΣ¦“ ΞΛ|ΩΣΕ
ο:ιΛΜπεΡΤο
ΚΔ' ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ
οΦΞΛΗΤ0Υ η - _ δ;   Ο ΔΣΦΛΛ'ΣΤ'ΚΟΣ
προ:ΦγΓΗΤΗΣΔεκ    Π _ ' ΝΟΜΟΣ
Γ.Η8ἑὲ'ΞΕἑ¦8“ -> “ .¦ ·- = ·  ΜΠΛΕ'
.ζ . ”Ϊ  η 7 
«ΔΕΝ θΛΚΑΤΕΒΕ| ` ' · Υ _  - 
οπΛοκΣΤοΝεο    ΕΛΕΥΘΕΡ|Λ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΝΛΔΝ...»   :  ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
λ · 5%·
ῇε:ογ20ΥιΔΗΣ Ι
 ῖ<(ΤΕΛ|Κ0Σ Με'