Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:







Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
  Τύπος Χαλκιδικής
"·Π -ΔΔ υ ΔΔΔμΔμ·
Εν αναμονη εξελἱξεων
Ατιὁ τη Σύνοδο
στο Ευτοατοιιρ=
Προς νέα
ετιικοινωνἰα
Τσἰτιρα - Τουσκ 94
Η υτιερθέρμανση του Πλανήτη ατιειλει την Ευρώτιη
με ετιοχικα κρούσματα δέιγκειου τιυρετού 9,
.  διατροφικές
 συμβουλές
 για το Πασχα
“ ο·  μ ν . ›
0 0δοντωτὁς
των Καλαβρύτων
γιορταζει 120 χρονια
καθημερινών
διαδρομών 913
Προσωρινές κυκλοφοριακές
ρυ0μἰσεις στην Επαρχιακή
Οδό Ν. Μουδανιών 
_ "7  ;·ύ ζμ Η·
Σ . _ ,η 2 ο Ξ .:,
ε · .  · ° 
_ η η Ν  7 Η Ψ  ο _*  _ -¦τ
: .3 · ·- .ς ¦  αμκ -'
τ “Πέμ _  Υ ή.
Ο ΟΗΕ Προειδοτιοιεἰ
Εξήντα εκατομμύρια
έιν0ρωτιοι χτυτιη0ηκαν
Κασσανδρεἰας κατα
τη χρονική περιοδο ατιὁ · .
28-04-2016 έως 03-05-2016 ο |δ|α|Τερος ε"|Ταφ|ος
_)8 της 0υρανούτιολης 98 ατιὁτο Ελ Νἰνιο 91ο