Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 “ΜΜΜΜΩ"
π ΜΒΜ
του καρκίνοι·
ΜΝ ΜΙ"
σελ.8
Ι ΚΠΗημ£ρ|νὴ ΜΠχηηκἡ ΕφημερίὁΠ
της Κρί1της =
ῖ“ΐ Ρ·' 7
- Ιων ζ! 4_ Ό
Ϊ ' Ι σ
ΚωνσταντοΠούλου:
Η κυβέρν11σΠ ΣΥΡΙΖΑ
ΠρέΠε1 να φύγε1  > > 7 Η σελ.7,16
 έ ` _ ΜΒΜ ΜΜΜ:
Ω ΜΜΜ
 “Μ Ί' ε . , Π
α 8 Β' Β" Μωη:Ξἔ:::ῖ:12ΐ;:Ἡ:ἔ:8:ϊκ:3ΞΜ
Ε 11 1 τ ρ ο Π έ Ζ 1 ο Ν ε ρ ό 2% ;=ὶ°ΤἩἑἱ=ἔ ,_ :ΠΕ
# ι· ·Σ | ' ¦
ο' ΜΜΜ
..................... .. σελ.2
 , #9 :Ξ ΜΔβλΘΩΝ|ΟΣ ΜΜΜΜζΜ =9:.:ζ;:°::;ωω
 ΚΡΗΤΗΣ τωνΒΜΜ|ὡν :
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ:
.3 · Ο ο £ι;χΜ/Μμ του ΜακφΜσύ ΜπμυπΜ@ ..................... .. σελ11
¦ :Ύ ' .χ Ξῳυμαὡυ ΓΜανάΜ ·
¦Ω 4 Η  ΜΜΜ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. σελ13
πΗΛ-:28250833πο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα