Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κ Ξ · Ο - Μ 7 .
:η ω^"Ρω°γ /ΧΜὶ|/ΔΙΙΜω/ωΜ/ ς
·. ' οΣΦγΜογ _ ν ηη ιο
 7 Τ'μή: |`(|/ ( 2 χ( Κ
9ὶ .Ι
μα ΔΗΜ Πασχα
11ΜἙω“Μ“.¦ ΜπηοοοΜπρΜπκο
3 .ΣΐΞ:ἴ:Ξἑ 
ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΝ ΥΠΑΝ-ι ΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ   
Τ ' ο ος ο·
Ο μ |  υπολογισμοἰ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ' 5: με έ _ τ. ΟΠΟ Τη
^Νἑ;=ΒΠΗ3 · “έ › Τ ή: Δ  .
Ζ ΜΟΝΟ ΕΤΣ' ΟΑ ΚΛΕ|ΣΕ| Η ΛΞ|ΟΛΟΓΗΣΗ »ΕωΜΜ9ΜἩ
_ Ιολ8ς ο' ζ ΑοΑπΗΣη-Σοκ ΜΜΜ
3 ἐδρομοΤ·κές 'η <<Κ0ΦΤης>> με 8% κ°"ἑλ°
~ ' εξελΐξε¦ς οΤον προϋπολογισμό
ῖ Το«όχ|»ΜΣΜΜ ΔεχοΗκΑΜΕ πιο ΕΝΕΡτοοο·ΗΣΗ τον
 οΜωε“Μωο ΔΗΜοΣ|οΝοΜ·κογ ΣγΜοογΜοΥ.ΜΜ..
Ο· θέοεἰ κο· Το μηνύμοΤο
Των ΜΜΜ ε' “
Δ ο ο·
 .' : Δ
ΜΕΓΛΛΕ ΠιΧΕιΡΗΜΜΞεΣ «ψΗΦ·ΖογΝ»' ΣΤΗΡ·Ξ
ΤΗΣ οικοΝοΜ·ΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ κΑ·_._ ΕΥΡΩ!
Πο ἑλλε·μμο
» ΜηΜΜτωνωΜ
Μ+3.5Μ.στοΜκο
+ῖΜ.ΜΜ Με·
Ο ὶΞ “Αν Ε.
Ολη η «ΝΟΜΟ» με
το οιοΘεσιμο! ΣΕω]
Τ' Π|ΣΤΕΥΟΥΝ - Τ' ΣΥΖΗΤΟΥΝ - Τ' ΖΗΤΟΥΝ
Μ εοΜΜ :παω
 Το νέα λουκέτο
__ στην ογορο
 »Σε ΜΜΜοκΜΜκοι
 ε ΕθΝ'ΚΗ - ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ - ΑΕΡΗΑ - ΕυΒοΒΑΝκ 7 Λ 
ν μ Η ΘΕΣΗ ΠΟΥ κΔΤΕΧΟγΝ ΑΝΑ ΚΛΑΣΗ) ΔΡΑΣΤΗΡ|ΟΤΗἶΑΣ ο ι 1νο στοιχημα Μ Μες.” ως
 ΜΜΜ ν χρυσους ϊζιρονς ο
με οι; .ω Τρο ηεζες ·· 
ΜΜΜ" ”^““' Ν ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΝΤ“ Σελ. 32-33
Πο κυνηγι <<εοκοιοιὡν»
μσρἰνες
Μ - ε | ε '
ΑΦΜ οΑΝκ » Οι 'Ελληνες εργολοβοι Σελ. Η
» Η μη αξιοποίηση
του «εθνικού θηοουοοὐ»
“Μ°°“ ΜΜΜ ΝΝ 22% ΜΜΜ ΕΝΑ Απο Το κοκ-ΝΝ ΜΜΜ Μονποη (ΜΜΜ
Ελλε· μ μαϊ' κή η ελεοθεροΤυ ο ἰο 39
.“““““Μ“““““ με Τη δημοσιογροφἰο σε ομηρἰο
Η ΕΓΚΥΡΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα