Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Στασιμοχρεοκοπία" ο νέος εφιάλτης για την οικονομίαRecognized text:
 ·_|ι
. ',ἶ:ὶζῳύ
κι: .μισά Δ
Π- ῦ°8 Υ ι
_ ΠΜ" Μ- ι· η! "Πω
ΟΙΚ0ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΛΗ ΦΥΛΛΟΥ 20251 - ΕΠΕ 69ο
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Η» 0 ΚΥΠΡΙ0Σ ΥΠ0ΙΚ Χ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
«Ετσι βγάλαμε
την Κύπρο από
το Μνημόνιο»
›0ι συναείς Φόροι είναι
η Φώφη μ0ρΦή λιτότητας
›Η Μ πρέπει να απαλλαγεί
από τις σωρωΜς στρεβλώσεις
›Λπό τη στιγμή που υπογράψαμε το Μνημόνιο ήμασταν
αποΦασισμένοι να τσ
εφαρμόσουμε Μ 17
Μ.ΠΕΜ|Τ|Ἡ 28ΛΠΡΙΛΙ0Υ-ΚΥΡΙΛΚΗ ΤΟΥ ΠΛΣΧΛΙΜΛΙ0Υ 2016 - ΤΙΜΗ 35€
|||||||||||'|||||||||||Ι"||||||||||||||||||||||||||| 
ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ Α"0 ΟΙΚ0Ν0Μ0Α0|'0ΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
«ΣτασιμοΧρεοκοΠἰα»
Ο νεος εφιάλτης για την οικογομία
Δεν είναι καιρός
για δράματα. Τώρα
μεταρρυθμίσεις
γ ›Κυβερνηση και θε
. γ σμοί να καταλήξουν
' ' σε συμΦωνία για ένα
πακετο μεταρρυθμίσεων, τονίζει ο επικε
Φαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ. στην
Ελλάδα Μ 15
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Πτώση στις
Βάσεις εως και
4.000 μόρια
›0ι προβλεψεις για τις Φωνές εξετάσεις που δίνουν το εισιτήριο για ΑΕΙ
και ΤΕΙ ›103.366 υποψήφιοι θα διεκδι
κήσουν μια από τις 69.985 θεσεις στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση ΕΛ. 48 - 49
Μ Στη δίνη στασιμότητας. υπερχρέω
σης και σταδιακής βύθιοης η χώρα
Μ «Καμπανάκι» κινδύνου για το
ενδεχόμενο επιοτροΦἡς στο δράμα του καλοκαιριού του 2015
Μ Χωρίς αξιόπιστο αναπτυξιακό σχέδιο εξόδου από την εξαετή ύΦεση
Μ ΓράΦουν στην «Η» τρεις κορυΦαίοι οικονομολόγοι: Μ. Μαοουράκης.
Ε Παγουλάτος και Γ'. Πετράκης
ΣΕΑ.3-5.27
Η σύνθεση
του ελληνικού
η, Γ,
Κρίσιμες
ώρες για
συμφωνια
π ρηξη
ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ διαβουλεύσεις
για πολιτικη λύση στο
Εατ08τοηΡ μετά την άρνηση για Σύνοδο Κορυφης.
Συναγερμός και για πολιτικές εξελίξεις παο-7
ωΒ°Ι "ΙΑ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣῖΙΣ ΣΥΝῖΑΞΕΙΣ
Νάρκπ στο Ασφαλιστικό
οι αυξπσει5 των εισφορων
“έι::::,:ι;ι:::::π
συντάξεις και ΕΚΑΣ. ΨΜ:ς Με" Μ Σύναξη
ΜΒΜ 082080' Μπα"
Τι εισΦορές θα πληρώ
νουν οι ελεύθεροι 1.000
επαγγελματίες :στη Ωω
437 511 549
461 543 591
484 574 632
Λ"ΑΪΡ°"π ΦΕΡΝΠ Ισ ΝΕ" ΑΜΡ°Λ°Γ"Ϊ°
Οι τελι κΟι φόροι γι Ο
μισΘωιΟυ5 - συνταξιΟυκου
Αναλυτικά παραδείγματα
για τον Φορολογικό «λογαριασμό». Ποιοι θα πληρὡνουν λιγότερα. ποιοι
περισσότερα για τα εισοδήματα του 2016 παο
ΒΜ  ΠΜ _ΜΜ·Μ
' Ξ Φορολογούμενσς
. ἔ Ν ΠΜΜΜ
-με1πα·όί ι
-Μπῶι “β "Η