Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Φλερτ με το αδιέξοδο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαττετηΡοτικι.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Η ΡοννΕκ
δεουι·ί|γ 8επίςεε Ρουντ Ηε||Π5 Λ.Ε.
Τει: +30 210 6728890
Ωσηε": |ηίο@ροννετ-Πε1185.ετ
Μ.ροψα-Πε11858Γ
Μ. ΠέμΠτη 28 ΑΠριλίου 2016 / τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕΓ||ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.051
°Αγκελα Νέρκελ
Γερμανίδα καγκελόριος
<<|(ΑΕ|Α|»
Κυριάκος Νητσοτόκης
Πρόεδρος της ΝΔ.
Γ|Α ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ο' ΕΞΑΓΩΓΕΣ
σημερα στη Ν
||(Α: Σε ρυθμιση οφειλές
ύψους 8,058 δισ. ευρώ
Στο ιλιγγιώδες Ποσό των 8,058 δισ. ευρώ ανηλθαν
οι συνολικές οφειλές ασφαλιστικών εισφορών Προς
το |ΚΑ Που εντάχθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές
ρυθμίσεις μέχρι τον Μάρτιο του 2016. >7
Μειώθηκε το δανειακό
χαρτοφυλόκιο της ναυτιλίας
Σημαντικές αλλαγές στο Παραδοσιακό μοντέλο της
ελληνικης Πλοιοκτησίας μΠορεί να εΠιφέρει η κρίση
Που Πληττει τη ναυτιλία σε συνδυασμό με την έλλειψη
χρηματοδότησης και την εΠίθεση Που δέχεται το φορολογικό μοντέλο της ελληνόκτητης ναυτιλίας. >1 3
Νέο σχέδιο νόμου
για τα υδροΠλόνα
Σε δημόσια διαβούλευση Πρόκειται να τεθεί αΠό το
υΠουργείο Μεταφορών νέα νομοσχέδιο για τα υδροΠλόνα, το οΠοίο θα διορθώνει τις «αγκυλώσεις» του
Προηγούμενου νόμου ίΝ. 4146/2003). Οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση των υδατοδρομίων, όΠως
αναφέρουν στελέχη του υΠουργείου, έχουν να κόνουν με τα Προβλήματα Που έχουν ανακυψει αΠό την
εφαρμογη του νόμου 4146/2003. >1 1
Σταθερό τα έσοδα
αΠό τυχερό Παιχνίδια
Στα ίδια εΠίΠεδα με το 2014 κινηθηκε η νόμιμη αγορό τυχερών Παιχνιδιών στην Ελλαδα το 201 5, συμφωνα με τον ετήσιο αΠολογισμό του ΟΠΑΠ. Ειδικότερα τα ακαθόριστα έσοδα της νόμιμης αγορός τυχερών Παιχνιδιών το 201 5 στην Ελλαδα διαμορφώθηκαν σε 1,83 δισ. ευρώ σε συγκριση με 1 ,8 δισ. ευρώ
το 2014. >14
ΣωΜλόέτουςωΠετρέλΜ
Διακι1μανση της τιμης του μΠρεντ
Ο ΑΠρίλιος έφερε τελικό την «όνοιξη» για την αγορό
του Πετρελαίου. Οι ενδείξεις για κόμψη της Προσφορός
αΠό τις ΗΠΑ, όΠου τα Προηγούμενα χρόνια η Παραγωγή αυξηθηκε ταχυτατα, αλλά και η υΠοχώρηση του
δολαρίου οδήγησαν χθες την τιμη του μΠρεντ έως και
τα 46,81 δολόρια το βαρέλι, τα υψηλότερα εΠίΠεδα για
το 2016. ΑΠό τις αρχές ΑΠριλίου η τιμη του μΠρεντ έχει
ενισχυθεί σχεδόν 20%, με τους αναλυτές να εκτιμούν
ότι το Προσεχές διόστημα θα σταθεροΠοιηθεί σε αυτό
τα εΠίΠεδα. >2 3
Ο Χρόνος λειτου ργεί εις βάρος της κυ βέρνησης - Τα διαθέσιμό του μετράει το ΓΑΚ
Φλε ρτ με το αδιέξοδο
Εκλεισε η Πόρτα της Συνόδου Κορυφής, ψάχνουν «ηαράθυ ρο» για ΕυτοἔτουΡ
Με καμένο Πλέον το Πολιτικό χαρτί
της σύγκλησης Συνόδου Κορυφής της
Ευρωζώνης, η κυβέρνηση εστιάζει τις
ελΠίδες της στο ότι η κινητικότητα Που
Προκλήθηκε μετά το ΠροΧθεοινό ναυ άγιο των διαΠ ραγματεύ σεων για τον αυτόματο μηχανισμό λήψης μέτρων θα
εΠιταΧύνει τις εξελίξεις όσον αφορά μι
σύγκληση του Ευτοἔτουρ. Ο Χρόνος
λειτου ργεί εις βάρος της ελληνικής κυβέρνησης, η οΠοία Πλέον φλερτάρει
για δεύτερη διαδοχική Χρονιά με το
αδιέξοδο. Με το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους να μετράει τα διαθέσιμό του,
να ζητεί τη μεταφορά και του τελευταίου ευρώ αηό τους τραΠεζικούς λογαριασμούς των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης στην ΤράΠεζα της Ελλάδος και να υΠολογίζει τις ημέρες αντοχής της ελληνυςής οικονομίας, η κυβέρνηοιι γνωρίζει ότι κατευθύνεται σταθερά Προς τον τοίχο. Χθες ο Αλέξης ΤσίΠρας συνομίλησε τηλεφωνικά με τον
Πρόεδρο του ΕυρωΠαῖκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, αΠό τον οΠοίο Περιμένει να Παρέμβει Προκειμένου να οριστεί ημερομηνία για το ΕιιτοἔτουΡ,
ακόμη και εντός της ημέρας. «Ευ ρωΠαῖκή λύση» αΠέναντι στη σκληρη
γραμμη του ΔΝΤ για ΠροληΠτικό μέτρα
αναζητεί η κυβέρνηση. > 3, 4
Ντόναλντ Τουσκ
Προεδρος του
ΕυρωΠαίκου Συμβουλίου
1. Νλ. Γιουνκερ
Πρόεδρος της
ΕυρωΠαῖκης ΕΠιτροΠης
Πιερ Ηοσκοβισί
εΠίτροΠος Οικονομικών
ΥΠοθέσεων
Αντισυντα- Σόγκληση Τα ανοικτό
γματικό Ευτοετουρ θέματα
το αίτημα για συντομα αντί μΠορεί να
ΠροληΠτικό Συνόδου κλείσουν
μέτρα Κορυφης όμεσα
Ο. ΣόιμΠλε Γ. ΝτέισελμΠλουμ
Το ελληνικό ΠροσΠόθεια έ
ζητημα για Ευι·οει·ουρ
θα Παραμείνει την εΠόμενη
στο η μεθεΠόμενη
Ευι·ο8ι·ουρ εβδομόδα
[φορείς]
αντιδράσεων
κατά του
ασφαλιστικού
Κλιμακώνονται οι κινητοΠοιήσεις κατά του ασφαλιστικού νομοοΧεδίου ηις κυβέρνησης, καθώς όλες οι ανηδράσεις των κοινωνικών φορέων και των συνδικάτων δείχνουν όη μΠαίνουμε σε
ένα καυτό 15ήμερο. Χθες, κατά
τη διάρκεια συνέντευξης ΤύΠου
στα γραφεία της 'Ενωοιις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων
Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) ΜρόσωΠοι των
εργαζομένων στα ΜΜΕ διεμήνυσαν ότι ο αγώνας για τη διάσωση
του αγγελιόσημου ως Πόρου των
ασφαλιστικών ταμείων των δημοοιογράφων θα συνεχιστεί, καθώς μετά το Πάσχα θα υΠάρξει
νέα συνεδρίαοιι του δ.σ. ηις ΕΣΗΕΑ και των αρμόδιων συνδικαλιστικών οργάνων. >5
[Πρόταση] Μείωση αφορολόγητου στα 8.182 ευ ρώ για μισθωτούς & συνταξιούχους Χωρίς Προστατευ όμενα τέκνα
Πλήγμα στα Χαμηλά και μεσαία εισοδήματα
Ακόμη Πιο μεγάλες φορολογικές εΠιβαρύνσεις αΠοφάσισε να εΠιβάλει η
κυβέρνηση σε μισθωτούς και συνταξιούχους με Χαμηλά και μεσαία εισοδήματα Προκειμένου να Πείσει τους
δανειστές να συμφωνήσουν στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης του εφαρμοζόμενου μνημονίου. Η ηγεσία του
υ Που ργείου Οικονομικών υΠέ βαλε
στους εκΠροσώΠους των θεσμών μια
νέα Πρόταση Που ΠροβλέΠει τη μείωση
του αφορολόγητου ορίου αΠό τα 9.545
στα 8.182 ευ ρώ για τους μισθωτούς και
τους συνταξιούχους Χωρίς Προστατευόμενα τέκνα και στα 8.637 ευ ρώ για
τους μισθωτούς με ένα Προοτατευόμενο τέκνο. >7
Βουτιό με το «καλημερα» στο Χρηματιστηριο Αθηνών
Ημερήσια διακιίμαιιση Γενικου Δείκτη
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 1
Το αδιέξοδο στις διαΠραγματευσεις κυβέρνησης - θεσμών εΠηρέασε την εγχώρια χρηματιστηριακό αγορό, Προκαλώντας αξιοσημείωτες αΠώλειες, κυρίως τις Πρώτες ώρες
της συνεδρίασης. 0 γενικός δείκτης τερμότισε χθες στις 584,55 μοναδες. >5
Μερφυ
μείωοιι
καταθέσεων
ΣυνεχίσΕηκε και τον Μάρτιο η
μείωση του υΠολοίΠου των καταθέσεων. Με τα νοικοκυριά να
αΠοσύ ρουν εΠιΠλέον 250 εκατ.
ευ ρώ αΠό τους τραΠεζικούς τους
λογαριασμούς, το υΠόλοιΠο των
καταθέσεων διαμορφώθηκε στα
121,469 δισ. ευρώ. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα