Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ ιι ΜιιιριΜπι |)ιιιιρΜΜ *
ΜΜΜ · _/ | ΜΒΜΔ//:!; γ:
 ε ι τ /  τι ἔἔ'έἔΚΔὲἔἔ¦8=ω
ΟΕΣΕ|Σ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ Γ|Α ΔΗΜ0Σ|0
ΚΑ| |Δ|ΩΤ|Κ0 ΤΟΜΕΑ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ Τ|ΜΗ: 1,30 θ
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 2016 | ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1035
ΗΧΗΡ0 ΧΑΣΤ0ΥΚ|
ΣΤΟ ΣΑ0Ρ0 ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ|Κ0Υ
ΠΟΔΟΣΦΑ|Ρ0Υ
Η ΑΠ0ΧΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜ|ΤΕΛ|Κ0 'ή
Τον «κΑΡΑῖ=κΑκΗ=» τησ ερυθ`ρολευΒῇε (σαρταγκαε» στο κολαστήριο
ΕΞΥΠΝΗ Η ΕΠ|Κ0|ΝΩΝ|ΑΚΗ ΤΑΚΤ|ΚΗ
ΤΗΣ ΠΑΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Ο' ΕΡΥΟΡ0ΛΕΥΚ0|
Ε|ΡΩΝΕΥ0ΝΤΑΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΝΑ ΣΝ0ΜΠΑΡΕ| ΤΟ ΜΑΤΣ
- ΣΑΒΒ|ΔΗΣ: ΗΓΕΤ|Κ0Σ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
ΣΤΟ Κ|ΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
- ΠΑΡΑ|ΤΗΟΕ|ΤΕ ΟΣΟ' ΛΕΡΩΣΑΤΕ ΤΗΝ Τ|ΜΗ
ΚΑ| ΤΗΝ ΑΞ|0ΠΡΕΠΕ|Α ΣΑΣ
- ΚΑΤΣΑΡΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤ|ΑΣ
ΚΑ| ΤΗΣ ΝΤ0ΜΠΡ0ΣΥΝΗΣ Ο ΠΑΟΚ
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΥ ΜΕΤΑ
ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΩΔ|ΑΣ
“ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Δ. ΜΠ0Υ2Α
Ρ|ΒΑΛΝΤ0: ΕΧΩ ΑΜΦ|Β0Λ|ΕΣ Γ|Α
ΤΟΥΣ Τ|ΤΛΟΥΣ ΤΟΥ 0ΛΥΜΠ|ΑΚ0Υ!
7 υ ι·ιΑΝενΡοι·ιΜ'κι-ι ι-ιΑι·ιι-ιχι-ιει-ι 
ΤΗεΑηοχΗε ·
η εκτεΝι-ιε ΑΝΑοοΡΑ
Θε  ι· ·
Σελ 3-9,56
ΞΑΝΑΦ0ΡΑΕ| ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΤΟΥ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ 8.000 0ΠΑΛ0ΥΣ
Λ|: ΘΑ Το ΓιοΡΤΑΣογΜΕ ΜΑΖι Με ΤΟΝ κοεΜο ΜΑΣ
ΕΠΣΜΓ μ
ζ γῇ '
Κ `ΦὐΣ:λ48-50
' Παρέμειναν στην Α1
Οδυσσέα5 Κορδελισύ
και |ασων Αυγη5
' Οι «μαχε5»
στην Α| κατηγορία
_` Β ο'
Η ιΣελ42
 ον Αι·
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
ΕΗΑΜΡ|0Ν5 |.ΕΑ60Ε 'ζ
ΑΤΛΕΤ||(0-ΜΠΑΓΕΡΝ 1-ο  › “ Κίνδυν08
ε για το Παλε!
κ· Ξ κ ' Νέα έγγραφη
/ ' εηίηληξη για την ΚΑΕ
ι γ χ ,ι ϊ 4. '
'ἑ¦μεησ$ασει τουσ παικτε8
Ηρακλήι0έΜσε ο ΠαπαθανασακΜ= ~
χ. ¦ Η 4 > Ι Ι
Ρ ι · «Οαγλυ0ουν.τα προβληματα»ι
Ι Ε = · Β-' ΝΔ
·: οφ
του «Καλντερόν»
»ι ω ισα
' Υηόσχεση τη5 διοίκηση5 ότι θα γίνουν σήμερα ηληρωμέ5
' Σαραμαντα5: Δεν καναμε αηοχή για να βοηθήσουμε
ΧΑΝΤΜΠΟΛ: ΖΩΝΤΑΝΟΣ Ο ΠΑΟΚ Γ|Α ΤΗΝ ΠΡΟΚΡ|ΣΗ ΣΤΟΝ ΤΕΛ|ΚΟ, Ν|ΚΗΣΕ 25-20 ΣΤΗ ΒΕΡΟ|Α ΤΟΝ Φ|Λ|ΠΠΟ
Καρμανιόλα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο
” ζ Ο Ά >:_ 7 λ
 τ ΖΑΝ' Π!- - 'η | ω
Ο; στα ημιτελικα
ι Ο “ _ έ σΜ0Σπ0ΜιΑ ΕΜΣεΜ ΣΥΜΑκπΜ Μ Σελ 54
για την κοινωνία και την ενημέρωση