Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Πο Ν ` ΒΓΑΖΕγΝ τιΑικΤεΣ ΣΤΗ... ΒιΤΡιΝΑ
 ΛΑ|ΜΗΤΟΜ0! η Μι;;Ἡ$=Μ
   · Ποιοι Ποδοσφαιριστέ5 είναι από .ΕΜ
ΑΣΦΑΛ|ΣΗ-ΠΕΡ|θΑΛΨΗ ΠΑ ΟΛΟΥΣ · - ΠωῆησΠ κο· ο ρόῆο5 των.. Πρωην 4
ΗΜεΡΗΣω ΠοιχΗΜΑΠκΗ & ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜεΡιΔΑ
| - ΤιΜΗ 1.3ο€
·. Ο κΦγΛΛογ 2705
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΠΡ'Λ'ΟΥ 2016
'Ετσι θα «χτιστεί»
Η ΜΗθΕ|Α
ΠΑ "Ό ΝΕΟ
ΟΛΥΜΠ'ΛΚ°
· Από τι θα εξαρτηθούν οι γ _
μεταγρσφἐ8 · Τα δεδομένα γω 4  ε 
Καμπιασο, Ντομίνγκεζ · οι δυο ΜΧ .
θεσειε ηου θα πέσουν το ΜΒΜ
πορτα ο ο οροε γιο να
 · ο ,Οοο το παρασκήνιο απο τη σύσκεψη στον
·- . «Δικέφαῆο» πριν από την αποφαση να μην παίξει
τη η ομαδα με τον Οῆυμηιακό · Η σταση των
αρχηγών και του προπονητη, οι ερωτησει5 του
χ , .
 _ Ἡ πιω, οι απαντησει5 του νομικου επιτεῆειου
προχωρήσει του Μιραῆαε · Πὡε
ῆύνετοι ο γρίφοε με τουε στόπερ - 
τα νέα
· ·Χ· Τι χανει και τι κερδίζει η ομαδα από την αρνηση
γ'° "Ο" .
Φο ουν"Ι ι | | | “
ρ! η Στο ταμειο με Ἐ005 600 ημιτεῆικου5 'Μ¦·
δ ·'Ετοιμο5 να 
τον «δέσει»
ο Οῆυμπιακο5
κιΝι-ι:ι-ι @(1 “Ό
πιΝππΑ 
ο   ' ΣΜΝΉΑΒιΛ
 ' ·Ευκοιρίε5 σε
` Σουπὁίο κοι
·'Ετοιμο5 να αποκτήσει τον ο ` χἔωο
γκοῆκίπερ του ΛεΒα8ειακοὐ Σω.
Τον Κολαβο ψηνει ε π · . | ' ο · › ο' 7 . Ι ,
'α ι" Β - ι _ ι Δ ο Ποῆῆοπῆε5 εηιῆογε5 γιο τα Σοχτορ- Σω.
Υ Μια ° » . · ' ΣεΒίῆῆπ και Βιγιαρεαῆ Λίβερπουῆ 
· . ,μ
 / ί;  · Τρει5 οσοι «κοῆὡνο» από τον ΒΕΤτηοη,
· Το μηνυμο Που του εχει ατειῆει . .ο Σ“ παιχνίδι με τα γκοῆ ο «Ματσωμένοε»
«ΣΗΜΜ|»