Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΙΛΗΪ' ΚΗ
ΜΡΜΜ|ΟΜ| "Ο ΠΣΦΠΠ|ΣΤ||ω ΜΝΗΜΩΝ"
|'|Π Τ"" ΜΗΝΩΝ" ΚΜ Τ"" ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
"Μ ΜΜΜ" 'Μ την "ΜΚ, · _ _
ΠΙ" " |8Ο"Μ| 'Ο ΜΒ( ΙΜ... η η Ο
Γραφει σ ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Σελ. 2 :η
"|'°ΒΧ8' "ύ"|°
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|ΝΟΣ Σελ. 2
Μ. ΠεμΠτη 28 ΑΠριλιου 2016 / Φυλλο 1163 (2363) / ε 1.30
ΒΠέηει της
σπαει και...ς Ο
αιια«ατόιιαιια» 
ακόμα, αηόιιιῖτΠ·ιΨςαΡ
στα Παρτι1αν-“  '
Μπόρατς, “
α ΜιηαΒανσῖι 
“Ντοηε5» Στέλιου αιτο χθε5 στα Σηατα:
Σ Ι “Σ 5Σ ΣΣΣΣ Σ ΣΣ _ Σ Σ Σ Σ Σ ΣΣΣ Σ Σ Σ Σ
 ά μ μ  -7 ζ ' ε Ξ πμ Μ;" ^ 
Ο εξ · Ο “  Δ   έ ΔΝ:
Με ψυχη, καρδια και ΑΤΣΑΛΕΝ|Α ΑΜΥΝΑ, η ΔΕΚ ανέτρεψε το «04».
κέρδισε Χθ£8 για δεύτερη φορα τον ΠΑΟΚ (δι-54), αλλα κυριω8
το ΔΓΧΟΣ τησ και Πέρασε στα ημιτελικό αστερα αηό Η χρόνια
/ κΟΡΥΦΛ|ΟΣ σ Μαυροει6η8 με ιο Πόνταρε και Ἡ ριμηασυντ
/ Κατακραυγη κατα Ρ|ΒΑ και ΕΟΚ αηό 7000 «Ενωσίτε5»
/ Ζντσβτ8: Πιστεύω στην έκπληξη με Ολυμηιακό
Σκι ι “ Χ σε -.¦-`4
στα “ ιι στον 
°Βῖ  ὲ  “Ο ι 
< Α. '  η! Μ*  7
' ν . Κκ;
“  · ·, ε_ Ι
η -η - . ?5 ` 2 Ο ε
: ξ (
Διαβαστε στο «σκ» με τον ΤΛΣΟ τΣΑτΑΛιι ε 
Πανε για ασχημα «ηηιιινι6αιιι»
91 τ ιι... αρωματα Μαι τη πέρατα Μι “““““““Μ
 Δεν είναι θέμα οι αντιδρααει8 ενό8 προπονητη. που θέλει την πρόκριση για την ομαδα "Σ'”)ωχνΟ"""` ΠΠ” ΟΣΦΠ· "ροσκλ""'8
του, αλλα οι μειωτικέ8 δηλώσει8 για τον αντἰηαλσ. ειδικα όταν ηρόκειται για την ΑΕΚ Ψ" Η" ΠΜ" "ου "νΙ“Π0'χ0“ν (ΠΠ Ενω(”ι'5