Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ι-ι ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «Π»
Τ·Δ@ΡΞῶΝ έ 80345
, ' το διπλο
“ εΦ"ΜΕΡΙ Δ · τίτλου της Μοτερ
«Δένει»
τα άκρα του!
Μετα τη Λαζαρεβιϊς, Λ
κατοικος Πειραια για ΕΣ . Ἡ Λ (πο «0λντ
εναν ακομα χρονο Μ' .ωΎ .ῖ~¦ ...η 7 ,
θα παραμείνει και η ΔγΝ^Μ1κοε ω1“ὶ ΤραΦ0ρντ» γ
Ναντζεγια Μαλασαι!
Προτασεις για μεγαλα κέρδη από «Έλληνα Μποιικ» και «Μπόμπα»
` . . .“ . .α
 114Ο·ω1;_/;Δ&_μ_Ο; .
μωρα ιο· ωωιω .ανω ·· ·
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 28 ΛΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Δοκιμάζει σήμερα
ο Πρίντεζης ω"
θέλει μυαλό
ΛΡ. ΦΥΛ. 5425
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 130
ΜΔΡΙΝΑκΗΣ
Παρουσία-ρηνιιρα “ 7 π 7 Λ Ρ 7 “ Η Ρ θεω%
απο τον προεδρο στο ' ο ι ^ ζ., - Θ
αδειο Καραιοκακη Ϊ | | '  β ν·
·οπΑοκ κρύΦτηκε και Ο _ > ρ ω”
οημιτελικός έγινε μια Ο Γ 
όμορΦη προπόνηση... κ ι χ
'ΜΔ-ι· ›
Τιμωρείτοος οπαδούς του ή ° ` 7 7 Ρ ΓΙΑΝΑκΗΣ οκκΑΣ
ολυμπιακού για επεισόδια ` ' ουλ|νελ'
ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ "ο" έκαναν ω"Μτζ·δε - ο εκλεκτος! . _. 
ΙΜ ΜΜΜ( Σίλβ“ ·ΣΕΑΔΕ100ΑΚΛ0 η ς - σ' Νέ“"°ἄ"""ἴ'Ψς"νῦῦ"“κ ' "ι Ι' Ρ " ι
και Φορτούνης πιω τογ ΜΜΜ ε · °ιἘ:::α:ατακα!... ο ν ΜΒ' 0 ΜΜΜ·
Ο ΣΤΗΝ ψ"ΦοΦοΡΙ^ ῖ"Σ Νον^ ο Δ|°πητής ο Σ'δηρό"°"λος Ϊ.: 7 ' ω· Ο γ να Φερει ιο πρωΠῦιΘλημα! Μ“ ° ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑ οΜ ΣΤΟΝ "Π”
οι.,0ΝΜΜ0 ΜΑΣ. ιι ωΝ“ΜΑΣ_ω ι
Ο ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΟΡΤ0|'ΛΛ0Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ
 οχι ΣτοΝοΜο 
ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ
ί 9 Να αποσυρθει Λ
 :το φαω .ο 
:Ψ .ΜΙΤΗΜοΤαΣαιέ Ο ~
@ΜΜ9!9Μ!θἔ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα