Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΣεΛ|ΔΞΣ
ΕΚΛΕ|ΣΕ
ΜΠΑΚΑΣΕΤΑ
' Νιυντται στα ερυθρολευκα
ο υεοοεπιΘειικο5 του Πανιωνιου
' Με τον ιδιο προσβλητικο
χαρακτηριορο ιι·κλοουυ›
απάντησαν στον ΜΜΜ
ΜΜΜ  =
κΑΤΗΓΓΕιΛΕ Ο ΠΑΣ
· Ερχονται από την ΒΕΡΑ
για να ελέγξουν τον φάκελο
του Πανιωνίου ' Σημερα
η κληρωση των πλέι οφ
Η επεξηγηματικά δηλωση
του Σαββίδη για την απόσυρση
απο το κυπελλο
τοι· 'δεν ΜΜΜ ς
γ να Μετα',
ΕΠ|ΤΥΧΝΝΕΝ0 ΡΑΝΤΕΒθΥ ΑΜΦ0ΥΖθΥ-Ζ|ΛΝΤΤΕΡΤ0 ΣΤΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ. ΑΕΕ' «ΝΝ» Ο ΒΡΛΖ'ΜΑΝ0Σ η
ι . Π·
'“ _  ΔΤ Τι  Π
 _ ο  -  
λΕΦηΝΗΣε κΑποιοΣ “ΜΕΛιΣΣΔΝιΔΗΣ·› 
ΕΕ|,ι|0ΔΝΤΕΤ Ν
Ο ΤΟΝ ΜΥΝ|Τ|ΑΝ0 ΣΤΟ ΜΚΑ ΝΕ το ΤΜΑ ΤΟΥ ΝΑΡΑΤΝ|020Π0ΥΜΥ)
η ι . Τ` .
Η , ο  ο:ἄέωθατοβαλω 
¦ .-  Ι#ι :ιοο¦υ;.. οικι 
. Ό , δ
κάΓο Σιδηίόηοιιλοὲ “*
ΐἔ·.πονιιηιέ - _
Φ  έν ·
Ο' ΕΡΤΔΖΟΜΕΝΟ| ΣΤΑ ΜΜΕΔΗΛΠΝΟΥΜΕ
Ϊ ΜΥ ΣγΜΦΩΝΗΣ^Ν ό '· οΔΣΦΔΛιΣτικοΣ
Η Ο εξαοτεροε πέρασε απο Πι Ροδο
. ΙΜ· ή
τ ΣΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟ Ύ _ έ ΝΟΜΟΣ
Στη λιστατου Στραμοτοονιξανα0Νοτοερινο καιοΜοντολιβο “ ΤΘ(  Τ  
, «ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ" ΜΟΝῖΟ» - °` ΤΗ Ν
οι Αζεροι γράφουν ότι το «τριφάλλι» προσέγγισε τον «πιω» του
τη5 Καμπάλα. δεν διαψεύδουν οι «πράοινοι»
Φ ΝΑ' ΤΩΡΑ ΝΕ ΤΟΝ ΔΡ
ΕΛΕΥΘΕΡ|Α
ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ι80>7ι τον Κολοσοοι
Ο . _ΐ;;“
Καρμονιολα το οσφαλιστικο νομοσχεδιο ζ. Ο θέ· “ β
ο και την ενημέρωση + τη Φ λ λ
ΜΜΜ.. για την κοινωνι