Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Λίγο πριν το μπαμ!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
«ΜραΒατιιια» τονωτικών Ρ-188ιιανω από τα Ρω 
- ρ `- 
χ - Ν
Η αθλιότητα
Ο . Με. ΜΗΜυιΜ Μ. Μπι" Μπαίνω 2018 ιι. ρα. 1.578 ·
ετιιβραβευεται λ
Μια ομαδα αυτοπροσδιοριζόμενη ως «αθεη» ετοιμάζει
κρεοΦαγι%ἑς Φιέστες σε δια
ο ΜΜΜ στη σελ. 9
Για τιαραἰττιστι Τσίπρα και τιιστωτικό
. . . . αρα ρόΠα Οι θέσει8 των
γεγονοε γραφουν οι εενεε εφτιμεριδεε στο Π.ΠαΙεΙα8! _ δημοσιογραφων
 για το Ασφαλιστικό
τι Ο τ ο  ¦ ττι8 καταστροφὴ8
ι ι· |
' ί ,
-, 8·
ι · τι ω 9 ··
. Μ “'
Σ'|'Μ|'|'Μ|ΖΒΥΝ
'|'" ΜΡ!
Β|ΜΝΕ|ΠΕΣ! .  ·;·;:Ξ:-ΐ=;;=.τ; ¦ . Μ.
Μ. κοττΑκΗΣ ' Π ΧΑΡΒΑΛ|ΑΣ
Χτυπάει Μόκκιν0» . . Δ
. . Παραγων _ Ηρωικτι _.
Παλι Η ΠΥωνΙΠ διαρκου8 ,  απόδραστι <
ΙΟμῇν£8μετα από “νωιΙ“λἱ“8 ¦ Νώντα;
- ο Αμφιβαλλει κανείς Το δις εξαμαρτείν
τα 08ΡΙ ΠΟΠ  για το τι έρχεται; του κ. Τσίπρα.
ΜέΧρι στιγμίι8 γίνονται τιρόΕτι όσα Πρότεινε ο Τόμσεν στα Βελκουλέσκου στον υτιοκλατιείσα συνομιλία ατιό το ΗίΙίοτι
αρκετα ατόίαα ΜαρωΕι@ν για τιιια@όόό ω:ιρόαόόυ και σαντόίΞειόΞ
Τι θα ειναι ακριβό και 
τι φθηνότερο στο Μαρινέλλ“8
τρατιεΖι Με ΛαμτιρΙι8
@ «Εφυγε» στα 78 του ο
Φρέντυ ΣερΠιέρΙις. Ηταν
ο Πατέρας της κόρης της
μεγόλ1ις τραγουδίστριας. Με ολυμΠιονίκ1ι ρυ
ΠαγἰδεΠε τέρα και ΠροΠόΠΠου ιδι. ' οκαίτΙι των Μεταλλείων
κοριτσακια. Λαυρίου. ΔιέΠρεψε (και
διοικ1ιτικα) στον Χώρο
Σε διαμέρισμα που του πα- Ι
της ιΠΠασιας. Π ι9
ραχωρούσε το Δαφνί. ι?
Εξαλλοι οι κατοικοι τΙιε εμπόλ£Ιιτιε ΖὡνΙιε για τη ρουκ£τοΙιαΧἰα στον Βροντόδο