Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Στήνονται ειδικά δικαστήρια για Τσίπρα - Καμμένο
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
28 Λ|'|Ρ|Λ|Ογ
Πι ιιέ` ιἀι`ι_ ι? //_Χἶ'ι'
κωλο ια
Πωσ οτί »
8 ι Μι
380ΕΤΟΣ δέ 7 77¦έ
ΛΡ.ΦΥΛΛΟΥ
ιι0556›3958
ι α` 
ιιΗΜΠΣ|ΕἩι ιιι ιιιιι ΜΜΜ ιιι'ιιι'ιι
ιν τοι ιιιιιι ιιι κιτ ιιιι ΜΜΜ
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ Π|ΠΒΡ|ΜΜΒΠΠΝΕΒΡ| Ντ
Με ιιιΦιιιιιιιιιι τι" ξ η
ΠΜ ΜΜΕ" Μ' ΤΗΝ ΕΜΠΒΡ|β ΠΝ' ΙΩΝ
Οι κοτσρσμένοι ΣγΡ|ΖΑΝΕΛΑ|Ο|
ετοιμάζουν το τελειωτικό χτύπη`ἶ μσ ΘΑΝΑΤΟΥ κοτό ελληνισμού_ ή Ορθοδοξίσς¦ οιλλό δεν θο προλά'”' βοι1ν!!! "Σκληοοιτι1ρηνικοί" δικοοτικοί ερει1νοών τοστ; σπουργούς
της κωβερνηοης, ενώ οι δονειστες δεν σι1γχωροὑν τις στιοκλο
Πες των στελεχών του ΔΝΤ.
ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-77
ΜΜΜ    
Ε|Δ||(Λ ΑΜΣ "ΡΜ
Γ|Λ ΤΣ|||ΡΛ-ΜΜΕΝ0
Ο Φίλης κατήργησε το Θρησκευτικά στην Α| και Η Δημοτικού εν μέσω Πάσχα!