Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οςοεπεν@οτεποτ.ετ
Το ΔΝΤ προβάλλει
αξιώσεις που υπονομεύουν
τη συμφωνία
Η χώρα δεν αντέχει
νο ζήσει το δράμα
του περοινού καλοκαιριού
| | Ί·
Νέες χρεώσις θ  γ
περιογωγής εντός
ΕΕ από 30 Απριλίου
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΔΣ'ΛΗ
Μ·- Μ”
“ρω-“69 σαν·
Ο Δ0Γ ΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
“το Π οι Με
_κ.4".
κι Ι 5
εε Οἶἐ ,
Σε θρίλερ εξελίσσεται π διαπραγμάτευσπ για άλλπ μια φορά. Τπν που
π χώρα στεγνώνει από τα ταμειακά
διαθέσιμα. τπν ώρα που π χυθἐρνπσπ
παίρνει και τα τελευταία αποθεματικά
από τους δπμόσιους φορείς Κομισιόν. ΔΝΤ, αντιπολίτευσπ και φυσικά
π κυθέρνποπ φαίνονται να Βρίσκονται σε πλάρπ σύγχυσπ ως προς τι
μέλλει γενέσθαι.
Η αντιπολίτευοπ εκτοξεύει πυρά κατά ως κυθέρνπσπς, καταλογί2οντάς
τπς "ανευθυνότπτα" και "αναξιοπιστία", καθώς και ότι "έδωσε "χώρο"
στους πιστωτές και το ΔΝΤ να απαιτούν πρόσθετα θυσθάοτακτα - μπ αποδεκτά από τπ Νέα Δπμοκρατία - μέτρα". Χρεώνουν οταν κυθέρνπσπ ότι
"κατΙιγορεί αντί να απολογείται" και
"επιμένει, αντί να πτήσει συγγνώμπ",
ενώ επισπμαίνει ότι "ο Βαρύς για τους
'Ελλπνες λογαριασμός των 5.4 + 3,6
δισ. ευρώ, είναι αποτέλεσμα των ερασιτεχνικών χειρισμών ως ανίκανπς
κυθέρνπσπς Τσίπρα".
Ο εκπρόσωπος Τύπου τπς Ν.Δ. εκτιμά ότι π κυθέρνπσπ εγκλωθίστπκε
"στο ολέθριο για τπ χώρα δίλλπμα:
”Βαριά σννθπκολόγπσπ ά καταστροφικό ράξιι"", καθώς και ότι "έχει τπν
ευθύνπ των πολύ αρνπτικών για τπ
χώρα εξελίξεων".
Ο λογικός