Πρωτοσέλιδο Αυγή: Συναγερμός για ευρωπαϊκή λύση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΜῖ©5.5 Με , . 
Στο Κοραλι;; ΐ  μ Α
,·  _ πιπΜ.ανεί.ετ
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 28ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ο Β, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12573 ΤΙΜΗ: 1,5 €
υντιγερμόε
για ευρωπαι'ι(ιι λυση
Π . ο ο
ΓιογΝκΕι>¦ Αντισυνταγμα- τοπια Πρεπει να ΜοΣκοΒιΣι¦ Είμαστε πολύ |'||'|'ΕΛΑ: Δεν μπορουμε νο ΝΤΑΪΣΕΛΜ|'|ΛοΥΜ: Υπαρχει
τικέε και πορόλογεε οι αποφευχθεί π ονοζωπυρωσπ κοντα σε συμφωνία. επιτρέψουμε στα γεράκια τον αίσθηση κατεπείγοντοε
απαιτησειε του ΔΝΤ τπε οβεβαιότπτοε δεν υπαρχει κρίση εκβιασμό τπε ειστε" για το Ευτοατουρ
Τα]ως; ;:Ξ;ιι , η; τι ως:  _  συντόσσονται με την ελληνικη πρόταση
για το δ μοσιονομιΚό διορθωτη και την απομείωση του Χρεους  τις 
πιθανότατα την ερχόμενη εβδομαδα, νέα επικοινωνία σημερα Τσίπρα με Του σκ
 Βούληση για αίσιο έΚβαση στη διαπραγμότευση Ελλαδας - δανειστών
για τα θέματα της αξιολόγησης Και τη ρύθμιση του Χρέους, στη βαση των  
συμφωνηθέντων Και της ελληνιΚης πρότασης, εξέφρασαν πορόγοντες της ά
Κομισιόν Και -γενιΚότερα- της ευρωπαϊΚης πλευρας απομονώνοντας τις ε- ' _ .: ο Στ. 
ξωπραγματιΚές απαιτησεις του ΔΝΤ Και αΚραίων ΚύΚλων για μέτρα που ί
θα Καθηλώσουν εΚ νέου την Ελλαδα. Παρόλογες Και αντιδημοΚρατιΚές ΧαραΚτηρισε τις αξιώσεις του ΔΝΤ ο ΓιούνΚφ, ενώ ΤουσΚ Και Ντόισελμπλουμ
προϊδέασαν για Ευτοετουρ την ερΧόμενη εβδομαδα, με τη λύση να είναι «πολύ Κοντό», όπως σημείωσε ο ΜοσΚοβισί. Την ανόγΚη, εΚτός των μεταρρυθμίσεων, η λύση να περιλαμβανει Και αναδιόρθρωση του Χρέους υπογρόμμισαν οι ΗΠΑ. ΣΕΛ. 2-5
Ξἶ ι Λίγη ώρα μετα το Καλεσμα του Κυρ. ΜητσοτόΚη σε «σαρωτιΚό Κίνημα για να φύγει η Κυβέρνηση», ο Στ. ΘεοδωρόΚης αφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Ποτόμι να ενταθεί σε «ευρωπαϊΚό τόξο» με τη Ν.Δ. σε περίπτωση εΚλογών αν αυτό επιτόσσει
το «εθνιΚό συμφέρον». Προφανώς, το περίφημο «εθνιΚό συμφέρον» για τον Κ. ΘεοδωρόΚη παραμένει... δεξιό. ΣΕΛ. 7
Γ Ρἐἶ ΣΤΕΓ: 
, Συμφωνία χωρισ οτιὶριξπ
Η ?Ρ Στα Χαρτιά παραμένει μέΧρι στιγμης η αποστο
“>_[ · ι :Ξ“Ε£ΡΞ [ α]ἑ;ΔΠ τι:
Μια ανασα απο το
π οεδ ιι(ο χ ισ ο
ρ ρ ρ μ πές λη τεΧνιΚών ΚλιμαΚίων από την Ε.Ε. στα νησιό του
Ξ;;; Στροφή της εξωτεριΚης πολιτι- Αιγαίου, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες Χορηγησης α, ΗΠΑ , . . , » »ΚΠς των Κω υΠε|ροσΠιση των ΤΟΥ ΦΡΑΓκΙΣκοΥ κ Δ Η Δ ΒΑΣΗ* συλου να εξεταζουν|50 με 60 αιτησεις την ημερα, το
συμμαΧων που πληρωνουν για την νισε ο Δημητρης Βιτσας περιγραφοντας την ασφυῇΝ Κοινη άμυνα εξηγγειλε Ο δισεΚσ- Ε; Από μακριά νιώθεις δυσφορία βλέ- ΚτιΚη Κατασταση που επιΚρατεί στα ποτε.ροτ8. Συνει Σ: ι ω τ τομμυριούΧος επιΧειρηματίας Ντό- ποντος έναν πέτρινο τοίΧο της μεσαιω- Χίζονται οι προσπαθειες αποσυμφόρησης της ΕιδοΒ ¦ Β ¦ ναλντ Τραμπ μετα τον θρίαμβό του νιΚης πόλης της Ρόδου μουντζουρωμέ- μένης Και του Πειραια με το ανοιγμα Και νέων Κέομ ο στον τουρισμο Ζ λ » | » › » » ,
σε πεντε πο ιτειες, που τον εφερε νο. Από Κοντα βλεπεις να γραφει πως η ντρων φιλοξενιας. ΣΕΛ. 12 13
ζ;; Βομβιστική επίθεσΠ από γυνοίΚο ΚομιΚἀζι στΠν πολύ Κοντό στο προεδριΚό Χρίσμα πραγματιΚότητα είναι πολλές. Είναι πολΠρούσα με έναν νεΚρό Και 13 τραυματίες έξω από των ΡεΠ0υμΠλ1ΚσνώνἴΕΚΚλΠσΠ για λές, αλλά ΤρἰΥων0π010ύνῖΜΌΠως συμ
τζαμί που αποτελεί τουριστιΚό αξιοθέατο. Οι τουρΚι- ενότητα των ΔημοΚρατιΚών από τη βΟίνεΙ σῖΠν εθνΙΚῇ διαπραγμάτευση, όλΚές αρχές αποδίδουν την επίθεση σε τζιΧαντιστές η Χίλαρι Κλίντον, που επιΚεντρώνει λΟῖε ΟΙ ευρωΠΟΪΚΟί θεσμοί μαζί με το ΔΙε·
σε Κούρδους αυτονομιστές, που έΧουν ξαναχτυπη- τα Πυρά της στον ΤρομΠ_ θνές Ταμείο απομονώνουν την ελλΠν1Κη
σει σε Κωνσταντινούπολη Και Άκυρο. ΣΕΛ· 2ο ΣΕΔ 19
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 22 _

Τελευταία νέα από την εφημερίδα